Beviljade stipendiater november 2013

Idag har beslutsgruppen sammanträtt och beslut har fattats om tilldelningen av stipendier för ansökningsomgång med deadline 1 november. Totalt inkom 39 ansökningar och vi har beslutat att bevilja 17 studenter ett MFS-stipendium på 25 000 kr per person. Vi säger grattis till de lyckliga stipendiaterna. Ladda ner Beslut MFS november 2013

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.