Afrika

Nedan finner du de studenter som gör/gjort sina MFS i Afrika.

Isabelle Rindal – Kenya
Fakulteten för kultur och samhälle, Institutionen globala politiska studier

Hi! My name is Isabelle and I am finishing my program, Peace and conflict studies, with the opportunity to performe a MFS in Kenya from the end of April to the end of June. I will be blogging from a smaller village, close to Kisumu. The study will be focusing on a Community-Based Organization that together with other participants, built a school in 2014 in an area that experience high orphanage and poverty. My interest is to study how empowerment is transpired through the organization (that is also a project), on individual and community level. The study will be done through ethnographic design with interviews and participant observation. From this experience, I hope to further understand sustainability and empowerment combined with outside assistance and management of peace works in post-conflict countries, and how it can be done at the perspective of those whose voices not always are heard. Follow my blog here!

Teodora Heim – Mauritius
Fakulteten för kultur och samhälle, Institutionen globala politiska studier

Jag heter Teodora och läser magisterprogrammet Ledarskap i offentliga organisationer. Min MFS-studie, som är min magisteruppsats, kommer att handla om korruption med fokus på en lyckad implementering av antikorruptionslagstiftningen i Afrika. För att samla in material (främst genom intervjuer) kommer jag att resa till Mauritius huvudstad Port Louis. Studiens syfte är att undersöka om det finns särskilda element i styrning och ledning som kan påvisas ha effekt för att bekämpa korruption och oegentligheter. 

Välkommen att följa mitt äventyr!

 

Louise Wiklund Österlind – Ghana
Faculty of Culture and Society, Department of Global Political Studies

Hi! My name is Louise, and I’m a 3rd-year student at Malmö University studying Human Rights! I will be traveling to Accra, the capital of Ghana, to conduct my minor field study during 9 weeks this spring semester. My subject, which is also my big interest in the human rights area, is children’s rights. More specifically, I will be doing research in relation to human trafficking of children in Ghana. I will be conducting interviews with a few NGOs that I have been in contact with, who are working to eliminate all forms of trafficking of children in Ghana!

I’m super excited and so grateful, to be able to go and do this with the help from Malmö University and SIDA. If you are interested, you can follow my journey here on the blog!

 

Emelie Yngheden och Josefin Sandqvist – Tanzania

Fakulteten för lärande och samhälle

Jambo! Vi är två stycken ämneslärarstudenter som ska genomföra vårt examensarbete i Moshi, Tanzania mellan den 4 mars till och med den 30 april. Vårt examensarbete kommer genomföras på en gymnasieskola här i Moshi där vi ska göra intervjuer om sexuell hälsa och relationer. Följ vår resa här. 

 

 

Feven Tekie – Tanzania

Fakulteten för kultur och samhälle, Institutionen globala politiska studier

Habari! Mitt namn är Feven och jag studerar en master i internationell migration och etniska relationer vid Malmö universitet. Från februari till april kommer jag att befinna mig på Zanzibar, Tanzania för att samla data till min uppsats. Jag kommer genom intervjuer och observationer att undersöka hur colorism påverkar kvinnors identitetskonstruktion. Tack vare det SIDA-finansierade stipendiet MFS kommer jag att kunna utföra den här fältstudien som länge varit en dröm för mig. Utanför uppsatsskrivande och insamling av empiri kommer jag att ägna min tid till att (förhoppningsvis) lära mig swahili, lära känna lokalbefolkningen och upptäcka ön.

Jag ser fram emot dessa 8 veckor och du får jättegärna följa min resa här.

 

Fredrika Bydén – Uganda

Fakulteten för lärande och samhälle  – Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle

My name is Fredrika Bydén and I am studying to become a primary school teacher. In cooperation with Makerere University I will conduct a micro-ethnographic study in a year 5 class in Kampala, Uganda. The aim of the study is to direct focus on how Ugandan students identify themselves within the mathematical classroom and the educational narrative that shape them, as students in the present as well as future individuals.  The study will take place in January until March 2019. If you´re interested in following my journey, please visit my blog!

 

Nike Johannesson och Mirijam Nyström – Tanzania 

Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap

Hujambo! [hojambo]

På bilden ser ni oss; Nike och Mirijam, vi är två sjuksköterskestudenter som just nu är nere i Tanzania för att skriva vår Bachelor. Därav hälsningsfrasen ”hujambo” som betyder ”har du några problem?”. Med hjälp av denna fras planerar vi att intervjua sjuksköterskor för att utforska deras erfarenheter av att arbeta på landsbygden.

Nike kommer från Norrland och spenderar sommarhalvåret seglandes på sin båt, medan hon under vinterhalvåret helst reser till värmen. Mirijam kommer från lite varstans i Sverige och är oftast mer borta än hemma. Hon reser dit solen skiner, helst med sand under fötterna. Inför resan har Nike packat med sig första hjälpen-kit, knäckebröd och en flaska vin. Mirijam har packat med sig kläder som hon ska använda en sista gång och sen ge bort, och såklart en flaska vin!

Följ gärna med oss på vår resa här! Asante!

 

Emma Berg – Kenya
Faculty of Culture and Society, Department of Global Political Studies

My name is Emma Berg and I am a student of Peace and Conflict Studies. In cooperation with a researcher from Gothenburg University I am executing filed studies in two towns in northern Kenya called Lodwar and Lokichar, in county Turkana. During my weeks here I will be in contact with and hold interviews with local organisations, government officials, stakeholders and the local community to explore political and economical marginalization of county Turkana pastoralist groups in relation to the newly found oil in the region. Please don’t hesitate to follow my journey here if this topic is of interest to you! 

Carl Green och Wictoria Trei – Uganda
Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap 

Vi är två sjuksköterskestudenter som ska samla in data till vår C-uppsats och befinner oss i Kampala, Uganda mellan 10 november 2018 – 11 januari 2019. Vi ska intervjua sjuksköterskor om deras upplevelser av att ha rådgivande samtal med unga vuxna om HIV. Följ vår resa här!

 

 

Josephine Mittag – Uganda
Fakulteten för kultur och samhälle, Institutionen globala politiska studier

Hej! Jag heter Josephine och läser min sista termin på Mänskliga Rättigheter-programmet. Jag åker till Gulu i Norra Uganda i mitten av april. Här kommer jag att intervjua både unga som blev bortförda under krigen och yrkesverksamma som arbetar med psykosocial omsorg. Syftat med studien är att undersöka vilka ersättningsmedel som finns tillgängliga för tidigare bortförda barn och relationen till re-integreringsprocessen och Ugandas juridiska skyldigheter enligt internationell rätt. Kännas detta intressant? Följ min resa här (bloggen är på engelska).

 

Josefine Tedenlind och Tina Leandersson – Mozambique
Fakulteten för hälsa och samhälle, Instituionen för vårdvetenskap

Hej! Josefine och Tina här. Vi är två sjuksköterskestudenter som snabbt bestämde oss för att söka MFS-stipendiet. Vår resa går till Maputo, Mozambique där vi ska intervjua sjuksköterskor och undersöka hur kommunikation och information kan förebygga obstetrisk fistelproblematik hos kvinnor. Detta gör vi med hjälp av organisationen Focus Fistula som arbetar ideellt med att hjälpa dessa kvinnor. Häng gärna med oss på vårat äventyr här!


Anna Elvstam och Sara Fleischer – Ghana
Fakulteten för lärande och samhälle

Hej! Vi heter Anna och Sara och läser till grundlärare F-3, med fördjupningsämne naturkunskap. Från mitten av januari tills mars kommer vi befinna oss i Winneba, Ghana för att skriva vårt examensarbete. Arbetet kommer ske genom ett samarbete med lärarutbildningen i Winneba och vi kommer fokusera på lärarstudenters syn på sin framtida profession, med fokus på deras syn på utomhuspedagogik. Vi kommer i huvudsak genomföra kvalitativa intervjuer med lärarstudenter. Följ vår resa här!

Regina Svanberg – Liberia
Fakulteten för kultur och samhälle, Institutionen globala politiska studier

Hej Hej! Regina heter jag och jag studerar Internationella Relationer på Malmö Högskola. Mellan mars till maj kommer jag befinna mig i Monrovia i Liberia där jag ska undersöka effekterna Ebola krisen har haft på det regionala samarbetet gällande säkerhet med ett fokus på organisationen ECOWAS, genom att analysera viktiga dokument och protokoll från denna organisation samt genomföra intervjuer med personer inom ECOWAS, regeringen och FN (om allt går som planerat). Det ska bli spännande att få komma tillbaka till detta underbara land och vill ni hänga med på detta äventyr med mig så följ mig här!  

Elin Kajander och Jakob Allansson – Sydafrika
Fakulteten för kultur och samhälle, Institutionen för urbana studier

Hej! Vi heter Elin och Jakob och vi pluggar Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering på Malmö Högskola. Vi befinner oss just nu i Kapstaden, Sydafrika för att utföra vårt MFS. Vi ska undersöka kollektivtrafiksystemet MyCiTi vilket är BRT system, vilket snabbt förklaras som ett bussystem med separerade körbanor med intention att förkorta och förenkla restiden. Med hjälp av observation, policyanalys och intervjuer ska vi studera hur bussystemet eventuellt förändrat den sociala situationen för människor i staden. Är du intresserad av urban planering och trafikplanering – läs vår blogg här! Ha det bra /Elin och Jakob

Nikki Nilsson och Nicole Krstic – Sydafrika
Fakulteten för lärande och samhälle

Hej! Vi heter Nikki och Nicole och vi läser till gymnasielärare i ämnena svenska och historia. I mars och april kommer vi befinna oss i Grahamstown i Sydafrika för att samla in material till vårt examensarbete. I Sydafrika finns det 11 officiella språk men de flesta väljer att ha engelska som skolspråk vilket innebär att majoriteten som går i skolan inte läser på sitt förstaspråk. Arbetet kommer att handla om språk och identitet och vi kommer specifikt att fokusera på läsning. Vi kommer att intervjua elever och observera engelskundervisningen på en statlig skola som ligger i ett “township” (ungefär som en kåkstad, rest från apartheidtiden) där majoriteten av eleverna har Xhosa som förstaspråk. Vi får mycket hjälp av vår handledare som jobbar på organisationen Village Scribe Association. Kika gärna in på deras hemsida: http://www.awarenet.org Följ vår resa här!

Melissa Bojang – Tanzania
Fakulteten för kultur och samhälle, Institutionen globala politiska studier

Melissa heter jag, och läser sista terminen international relations på institutionen för globala politiska studier. Jag åker ner till Tanzania våren 2017 för att samla material till min C-uppsats som handlar om hur olika NGOs i bl.a. Dar es Salaam, arbetar med gender mainstreaming och kvinnors egenmakt, sett från ett lokalt och globalt perspektiv. Jag kommer att intervjua nyckelpersoner inom de valda organisationerna, samt kvinnorna som påverkas av de olika projekten de bedriver. Jag kommer även att titta i lite arkiv och leta rätt på statistik o.dyl. (som är nästan omöjlig att få tag på ifrån Sverige). Det kommer nog bli en riktigt intressant resa, oplanerade saker har redan börjat ske… Men, häng på här så får ni se hur det blir till slut =) ! 

Ellinor Eriksson och Klara Berggren – Tanzania 
Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap

HejKlara och Ellinor MFS! Det är vi som är Ellinor och Klara. Vi pluggar till sjuksköterskor på Malmö Högskola och i höst ska vi åka till Tanzania för att skriva vår C-uppsats. I november börjar vårt äventyr och under två månader kommer vi att befinna oss i kuststaden Dar es Salaam. Vi ska intervjua sjuksköterskor om deras upplevelser att prata om sexuell hälsa med sina patienter. På bloggen ska vi försöka dokumentera så mycket som möjligt från vår resa, häng på! Följ Ellinors och Klaras resa här!

Hanna Athley och Li Binder – Tanzania
Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap

Hanna och LiVi, Hanna och Li, är två sjuksköterskestudenter. Vi fick för oss att det hade varit gött att dra iväg under C-uppsatsen, så efter lite formulär och panikpluggande hamnade vi här i Tanga, Tanzania. Här ska vi intervjua sjuksköterskor angående deras upplevelser av att informera om HIV och HIV-prevention och se hur deras vardag är.

Hoppas att du som läser också blir peppad på att dra iväg, det är enklare än en kan tro!

Följ Hannas och Lis resa här!

Caroline Beckmann och Christina Wersäll – Kenya
Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap

Caroline & Christina fotoVi är två sjuksköterskestudenter. Christina och Caroline, som läser femte terminen på Malmö Högskola. Vi älskar äventyr och har fått den fantastiska möjligheten att under våren 2016 åka till Nairobi, Kenya, för att samla in data till vår C-uppsats. Vi kommer befinna oss i ett av de stora slumområden där vi ska intervjua sjuksköterskor för att se hur de jobbar preventivt med bröstcancer. Följ oss på vår resa här!

Patricia – Marocko
Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete

Jag är socionomstudent på fakulteten Hälsa och Samhälle. Läser sjätte terminen av sju och kommer ägna MFS för mitt examensarbetet. Studien kommer göras i Marockos huvudstad Rabat. Den kommer inrikta sig på kvinnors rättigheter med en utgångspunkt från CEDAW (Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women). Jag önskar göra en case study av en NGO och deras arbete i förhållande till conventionen och det starka patriarkat som råder i Marocko. Min handlare är Jonas Christensen. Läs mer om Patricias resa här!

Diana Al Saadi och My Rosberg – Tanzania
Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap

Diana heter jaDiana al saadig och studerar på sjuksköterskeprogrammet tillsammans med
min skrivpartner My.
My RosbergMitt namn är My Rosberg, jag är 21 år gammal och studerar på sjuksköterskeprogrammet. När jag inte studerar eller jobbar så spelar jag mycket innebandy samt umgås med mina vänner. Resor är ett stort intresse och jag ser väldigt mycket fram emot att resa till Tanzania med Diana till hösten.
Som sagt ska vi resa till Tanzania, Dodoma, för att skriva vår C-uppsats. Syftet för vår studie är att utforska patienters upplevelse av den stöd de får efter att ha fått diagnosen diabetes typ II.  Diabetes förväntas bli det sjunde största globala hälsoproblemet och är ett växande problem i Tanzania. Med vår studie vill vi försöka ta reda på hur patienter med Diabetes typ 2 upplever stödet samt informationen som ges från sjuksköterskorna. Följ Dianas och Mys resa till Tanzania här!

Amanda Widlund
Fakulteten för hälsa och samhälle – vårdvetenskap (VV)

Amanda Widlund
Jag heter Amanda Widlund och är sjuksköterskestudent på Malmö Högskola.
Jag ska till Mtwapa som ligger i Mombasa, Kenya. Där ska jag intervjua invånare i en liten by om deras upplevelser av drabbas av Malaria.
Jag har varit i Mombasa 4 gånger tidigare, så detta blir min 5:e gång som jag är där. Sedan jag började utbildningen har jag längtat efter att söka stipendium för att kunna göra detta möjligt och nu helt plötsligt är det dags. Hoppas på ett spännande äventyr!! Följ Amandas resa här!

Mia Söllwander
Fakulteten för lärande och samhälle – LS

Mia SJag heter Mia och studerar till ämneslärare. Under hösten kommer jag befinna mig på en skola i Kenya där man arbetar med e-boksläsare i undervisningen. Min uppsats kommer att falla inom ramen för ICT4D (Information and Communication Technology for Development) och utbildning. Fokus kommer att ligga på lärarna och hur eboksläsarna påverkar deras undervisning.

För mer regelbundna uppdateringar kan ni följa mig på www.majorfields.wordpress.com. Ni kan också följa mig på Instagram @miasollwander där jag regelbundet kommer lägga upp bilder från min resa.

Hilda Svensson Thunström
Fakulteten för kultur och samhälle – GPS

Hilda Svensson ThunströmJag heter Hilda Svensson Thunström och läser freds- och konfliktvetenskap. Jag är i Gulu, Uganda och kommer skriva om forna barnsoldater som är delaktig i rehabilitering genom en NGO. Läs mer om Hilda och hennes resa här!

 

 

Frida Lind
Fakulteten för kultur och samhälle – GPS

Frida LindHej på er! Jag heter Frida Lind och pluggar min sista termin på kandidat-programmet International Relations på Malmö Högskola. Jag är engagerad i arbetet för en mer jämställd och jämlik värld – och jag tror att utbildning är grunden för utveckling. Jag är tacksam över att ha blivit tilldelad MFS-stipendiet och kommer att åka ner till Tanzania i slutet av mars 2015. Där kommer jag att undersöka hur högre utbildning av kvinnor (som fått chansen att plugga på universitet eller folkhögskola) skulle kunna påverka kvinnornas ställning och möjligheter i samhället – utifrån deras perspektiv, samt hur detta kan kopplas till FN:s nya hållbarhetsmål. Jag kommer även att delta på konferensen Learning together for Change (http://www.learningforchange2015.com) i Arusha 27-29 april och antagligen besöka några av FN-byggnaderna i Dar es Salaam. Följ gärna min blogg här och på FuF-korrespondenterna (http://www.fufkorrespondenterna.com)!

Johanna Johansson och Linnea Blomqvist – Tanzania
Fakulteten för hälsa och samhälle – omvårdnad

Johanna och LinneaHej!
Vi är Johanna och Linnea, sjuksköterskestudenter. Vi åker till Moshi i Tanzania den 30 mars för att intervjua skolungdomar om deras uppfattningar av hälsa.
Välkommen att följa oss på vår resa!

 

 

Josefina Medic och Jonathan Tärnberg – Sydafrika
Fakulteten för kultur och samhälle – US

Josefina och JonathanKapstaden får under våren 2015 representation av Skånes två metropoler; Staffanstorp och Helsingborg. Vi är två studenter, Josefina och Jonathan, från personal- och arbetslivsprogrammet på Malmö Högskola som har fått äran att genomföra en Minor Field Study i Sydafrika. Vi kommer utföra en genusstudie där vi vill undersöka de upplevda förväntningarna inför kommande arbetsliv bland sistaårselever på University of Cape Town. Läs mer om Josefina och Jonathan här!

Suzanne Mulongo Kabwe – Sydafrika
Fakulteten för kultur och samhälle – GPS

HSuzanne Kabweär i Johannesburg så ska jag göra en kvalitativ studie och undersöka kongolesiska migranters erfarenheter av främlingsfientlighet inom den sydafrikanska arbetsmarknden. Jag kommer att intervjua ett 13-tal migranter som både är dokumenterade och papperslösa och har sedan jag kommit hit gjort egna noteringar i ett block av relevanta saker jag sett och hört under dagarna. Läs mer om Suzannes intervjuer och resa här.

Denise Henningsson – Tanzania
Fakulteten för lärande och samhälle – LS

DeniseMitt namn är Denise och jag gillar musik, pedagogik och äventyr. Dessa intressen har fört mig till grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem och musik på Malmö Högskola för att sen kasta mig in i Minor Field Studies. Den 18e januari 2014 tar jag en långpromenad till Tanzania (eller eventuellt flyger jag dit) för att undersöka hur musik används i grundskolan samt hur lärare och elever talar om musikundervisning. Jag kommer med detta som grund diskutera hur musik kan användas eller redan används i
Tanzania för medborgerlig bildning och demokratiutveckling. Jag kommer också
inrikta mig en del på att äta mango med tanke på att jag åker mitt i högsäsongen för denna fabulösa frukt. Följ Denises resa här!

Paulina Eriksdotter och Tilde Gustafsson – Uganda
Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Paulina och TildeVi är två socionomstudenter som kommer skriva examensarbete i Uganda under höstterminen. Vår studie kommer att handla om HIV-förebyggande arbete i och omkring staden Jinja. De första veckorna kommer vi själva att praktisera inom organisationen YWAM (Youth With A Mission) för att få en bild av hur deras arbete går till. Därefter kommer vi (förhoppningsvis) påbörja våra intervjuer. Följ gärna vår resa här på MFS-sajten! Det kommer bli sjukt spännande. Puss och hej!

Paulina och Tilde

Johanna Barnell och Charlotte Ingemansson
Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Bild MFSVi är två sjuksköterskestudenter som går femte terminen på Malmö Högskola. Vi ska till Mpongwe Mission Hospital i Zambia där vi ska intervjua sjuksköterskor om deras erfarenhet av att vårda unga vuxna med HIV/AIDS.

Redan under första terminen började vi prata om att vi skulle vilja skriva vårt examensarbete tillsammans någonstans i Afrika. Tack vare MFS har vi fått möjligheten att utforska en för oss ny kontinent, där vi hoppas på att kunna förena nytta med lite nöje. Vi är nu snart på väg till Zambia & det känns fantastiskt spännande & såklart även lite nervöst.
Följ gärna vårt äventyr här!

Matilda Nilsson
Fakulteten för kultur och samhälle, institutionen Urbana Studier (KS-US)

Mitt namn är Matilda Nilsson och jag bloggar från Kairo, Egypten. Min bakgrund är inom biologi och landskapsplanering, och det sista året har jag pluggat Leadership for Sustainability på Malmö högskola. Mina Minor field studies är titulerat ‘Sustainable Leadership with a Middle East View’. Jag kommer att intervjua unga, nytänkande ledare i alla nivåer som har en innovativ plan för hållbart ledarskap efter revolutionen, som ägde rum år 2011. Tanken är att undersöka om något har förändrats i ledarskapsstil sedan denna brytpunkt, och vad som egentligen är hållbart ledarskap i denna kontext, då det mesta av dagens forskning är västerländsk/amerikansk. Jag ser fram mot två spännande månader i den kaotiska mångmiljonstaden Kairo! Följ Matildas blogg här!

Maria Persson
Fakulteten för kultur och samhälle, institutionen Globala Politiska Studier (KS-GPS)

bildJag pluggar magisterprogrammet i Globala Politiska Studier med inriktning mot internationella relationer. Under maj och juni 2013 kommer jag att befinna mig i Sierra Leone, närmare bestämt Freetown för att göra intervjuer till min D-uppsats. Uppsatsen handlar om land grabbing inom gruvindustrin i Sierra Leone. Land grabbing är ett ständigt växande fenomen, där internationella företag eller andra länder, hyr resursrik mark i värdlandet, för att sedan utvinna resurserna för egen vinnings skull. Konsekvenserna blir oftast att värdlandets befolkning blir tvångsförflyttade och saknar kompensation för inkomstbortfall. Intervjuerna som kommer att ligga till grund för uppsatsen antas kunna visa de orättvisor som uppstår i dessa tvetydiga affärer mellan globala aktörer. Följ Marias blogg här!

Irina Bernebring-Journiette
Fakulteten för kultur och samhälle, institutionen Konst, kultur och kommunikation (KS-K3) 

I’m travelling to Kenya on an MFS-grant to study how theatre methodologies can be used as alternative means of communicating democratic development to  complete my Degree Project Work within the master program in Communication for Development at Malmö högskola. My interest for theatre for social change spurred out of my own experiences with theatre and non-formal education as a young adult. This initial interest manifested itself in my bachelor’s thesis within peace and conflict studies at Lund University: “Theatre for reconciliation: How forum theatre can be used to promote psychosocial reconciliation.” In the thesis I focused on the notion of psychosocial reconciliation in war-shattered societies, using former Yugoslavian republics for my case studies. In this proposed master’s thesis within Communication for Development at Malmoe University I intend to again return to the idea of  the importance of creative processes for social change. However, this time with focus on theatre as a non-formal and alternative tool for communicating democratic development and promoting non-violence in the months leading up to the Kenyan election in March 2013. Even though four years has passed since my first publication on the topic little further research seems to have been completed. I once again feel the need to stress and address the importance of understanding non-formal routes to democratic development. Follow Irinas blog here!

Rudy Mengesha – Ghana
Fakulteten för kultur och samhälle, institutionen Globala politiska studier(KS-GPS)

Läser magisterprogrammet Globala politiska studier på Malmö Högskola. Inom detta program får man sedan välja inom vilken inriktning man vill skriva sin magisteruppsats. Jag har valt Internationella Relationer som sedan kommer att bli själva examen jag får ut. Jag fick reda på att MFS fanns genom Malmö Högskolas hemsida och tänkte ”detta är ju hur fantastiskt som helst! Jag måste ansöka!”. Nu har jag blivit beviljad MFS till min magisteruppsats om demokratisk konsolidering i Ghana. Studien har avgränsats till huvudstaden Accra där jag mestadels av tiden kommer att uppehålla mig. Enligt Afrobarometerns undersökningar är den demokratiska processen i Ghana en av de mest välfungerande i Afrika men undersökningarna pekar även på en del brister i systemet. I nuläget är min studie därför riktad mot att undersöka hur ghaneserna upplever att demokratin fungerar i landet och om demokratin är så pass konsoliderad att de upplever att de faktiskt lever i inom ett demokratiskt system. Olika representativa grupper i samhället har därför noga valts ut för att uppnå syftet med studien. Det ska bli väldigt spännande att genomföra studien och se vad man får lära sig och vilket resultat man kommer att uppnå. Jag är otroligt taggad inför detta och ser väldigt mycket fram emot allt som kommer med denna lärorika resa! Följ Rudys blogg här!

Isa Eklund-Berglöw
Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Jag heter Isa och går sista året på det folkhälsovetenskaliga programmet på Malmö högskola, jag är särskilt intresserad av hur man ser på hälsa i olika kontexter och har läst medicinsk antropologi parallellt. Jag är även jätte intresserad av dans och då särskilt västafrikansk dans. Jag har dansat djembe, guinneansk dans flera år men har nyss upptäckt sabar som är en dansstil man dansar i senegal. Rytmen och dansen går verkligen rakt in i magen och jag blir förvånad varje gång över hur kraftfull och vacker dansen är! helt galet! I min studie ska jag få följa en dansgrupp och vara med på deras repetitioner. Jag ska undersöka vilken funktion dansen har i det senegalesiska samhället och huruvida den har en hälsofrämjande funktion.
Följ Isas äventyr i Senegal här! 

 Sabina och Cecilia – Zambia

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Vi är två ”syrror” som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning på barn och ungdomar. Vi träffades när vi började utbildningen och en av oss (Sabina) hade varit i Zambia och ville tillbaka dit för att samla data till magisteruppsatsen. Det här inspirerade den andra i vårt team (Cecilia), som tackade JAA! vid förfrågan om att hänga på till Zambia. I slutet av november åker vi till Afrika för att göra att göra en Minor Field Study på en barnavdelning på ett sjukhus i den Zambiska landsbygden. På avdelningen ska vi observera procedurer som barnen går igenom (ex brännskadeomläggningar, sondsättning osv) och vi ska även intervjua föräldrar och sjuksköterskor angående procedurerna. Det nuvarande syftet handlar om att belysa erfarenheterna. Vi ser väldigt mycket fram emot vårt äventyr som vi räknar med kommer innehålla många känslor av glädje, sorg, osäkerhet, lycka, utmattning, inspiration, fattigdom, rikedom, mörker och ljus mm. Vårt äventyr skulle inte vara det samma utan dans å musik, så vi hoppas på många härliga danspauser. Hoppas ni följer vår resa här!

Lina Paulsson och Jenny Mörk – Namibia
Fakulteten för kultur och samhälle, institutionen Globala politiska studier(KS-GPS)

Vi är båda två studenter på Malmö högskola där vi läser sista året på kandidatprogrammet i Mänskliga rättigheter. Vi har fått stipendium för att under våren 2012 resa till Namibia och undersöka huruvida en hbt-kvinnas mänskliga rättigheter tillgodoses i landet.Ämnet och landet kom vi fram till genom att kombinera våra gemensamma intressen för och kunskaper om kvinnors rättigheter och Afrika. Vi kommer att utgå från huvudstaden Windhoek där vi kommer att söka upp organisationer som arbetar för målgruppens rättigheter och använda oss av kvalitativa intervjuer för att få svar på våra frågor. Vi ser fram emot vår Minor Field Study något enormt och hoppas på en spännande och lärorik resa! Följ Lina och Jennys blogg här!

Daniel Wallinder – Gambia
Fakulteten för kultur och samhälle, institutionen Globala politiska studier (KS-GPS)
Jag studerar kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter vid Malmö högskola. I mars ska jag åka till Gambia för att genomföra en Minor Field Study (mindre fältstudie). Mitt mål är att intervjua mottagare av matbistånd för att höra vad de anser om givarnas ansvar. Som liten fick jag, likt många andra, ofta höra “tänk på barnen i Afrika” om jag inte ville äta upp min mat. Men är det verkligen så människor i behov matbistånd ser på saken? Kanske, kanske inte. Matbistånd är en kontroversiell form av bistånd, vilket talessättet “If you give a man a fish, you feed him for a day. But if you learn the man how to fish, he will be able to catch fish by himself” beskriver. Matbistånd ses å andra sidan som väldigt viktigt för att kunna tillfredsställa de grundläggande behoven, vilket i sin tur anses vara viktigt för att man ska kunna skapa långsiktig utveckling. Därmed önskar jag med min fältstudie att ge mottagarna en röst dels kring givarnas ansvar att ge bistånd, men även vilken form biståndet bör ha. Jag kommer slutligen i min kandidatuppsats undvika en moralfilosofisk diskussion kring ansvar eller ej, jag vill bara lyfta fram mottagarnas syn på saken. Jag ser verkligen fram emot utmaningen i den här studien och det ska bli väldigt spännande att se vart den kommer att ta mig – om ni tycker att det låter intressant får ni gärna följa min blogg här!

Erika Alsborn och Emelie Stenström
Fakulteten för hälsa och samhälle, (HS)
Vi lärde känna varandra på sjuksköterskeutbildningen och är ett levande bevis på hur snett det kan gå när två likasinnade smått tokiga krabater korsar vägar. Humorn är inte sällan låg men studieambitionen alltid hög. Därav dessa deskriptiva bilder, för vill ni lära känna oss får ni räkna med denna sköna jargong.

 

Vi gillar:
Resa, upptäcka,
Högklackat (men går sällan i det)
The Office
Mat och öl
Varandra
Glass o kaffe
Lejonkungen

Vårt projekt:
Vi ska till Zambia, Mpongwe, och träffa och intervjua sjusköterskor som jobbar hands-on med personer med hiv och aids. Vi kommer att utforska hur deras upplevelser och erfarenheter är av att informera dessa människor om sexuell hälsa och säker sex.
Följ Erika och Emelies upplevelser här!

Ett svar på ”Afrika”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *