Beslut om MFS-stipendier augusti 2017

Beslutsgruppen för MFS har sammanträtt och beslut har fattats om tilldelningen av stipendier för ansökningsomgång augusti 2017. Av totalt 17 inkomna ansökningar beslutades det att  bevilja 13 studenter ett MFS-stipendium på 27 000 kr per person. Vi säger grattis till de lyckliga stipendiaterna. Samtliga sökande kommer att bli kontaktade de närmsta dagarna.  Beslutet hittar ni under fliken ”För beviljade stipendiater”.

Beslut om MFS-stipendier hösten 2016

Beslutsgruppen för MFS har sammanträtt och beslut har fattats om tilldelningen av stipendier för ansökningsomgång hösten 2016. Av totalt 15 inkomna ansökningar beslutades det att  bevilja nio studenter ett MFS-stipendium på 27 000 kr per person. Vi säger grattis till de lyckliga stipendiaterna. Samtliga sökande kommer att bli kontaktade de närmsta dagarna.  Beslutet hittar ni under fliken ”För beviljade stipendiater”.

Beslut om MFS-stipendier våren 2016

Beslutsgruppen för MFS har sammanträtt och beslut har fattats om tilldelningen av stipendier för ansökningsomgång våren 2016. Av totalt nio inkomna ansökningar beslutades det att  bevilja sju studenter ett MFS-stipendium på 27 000 kr per person. Vi säger grattis till de lyckliga stipendiaterna. Samtliga sökande kommer att bli kontaktade de närmsta dagarna och vi uppmanar de studenter som ej beviljades stipendium att söka igen i november.  Beslutet hittar ni under fliken ”För beviljade stipendiater

Beslut om MFS-stipendier extra utlysning december 2015

Beslut har fattats om tilldelningen av stipendier för höstens exta utlysning av MFS-stipendier. Av totalt tio inkomna ansökningar beslutades det att  bevilja sex studenter ett MFS-stipendium på 27 000 kr per person. Vi säger grattis till stipendiaterna. Samtliga sökande kommer att bli kontaktade innan jul och vi uppmanar de studenter som ej beviljades stipendium att söka igen i april 2016.  Beslutet hittar ni under fliken ”För beviljade stipendiater”.

Beslut om MFS-stipendier hösten 2015

Idag har beslutsgruppen för MFS sammanträtt och beslut har fattats om tilldelningen av stipendier för ansökningsomgång hösten 2015. Av totalt 18 inkomna ansökningar beslutades det att  bevilja 12 studenter ett MFS-stipendium på 27 000 kr per person. Vi säger grattis till de lyckliga stipendiaterna. Samtliga sökande kommer att bli kontaktade de närmsta dagarna och vi uppmanar de studenter som ej beviljades stipendium att söka igen i den extra utlysningen med deadline 4 december 2015.  Beslutet hittar ni under fliken ”För beviljade stipendiater”.

Beviljade stipendiater ansökningsomgång mars 2013

Idag har beslutsgruppen sammanträtt och beslut har fattats om tilldelningen av stipendier för ansökningsomgång med deadline 15 mars. Totalt inkom 18 ansökningar och vi har beslutat att bevilja 12 studenter ett MFS-stipendium på 25 000 kr per person. Vi säger grattis till de lyckliga 12 och uppmanar samtidigt övriga sökanden att söka igen 1 nov (obs ny deadline!). Ladda ner Beslut MFS mars 2013

Grattis stipendiater!

Malmö högskolas bedömningsgrupp har idag beviljat 10 studenter ett MFS-stipendie á 25 000 kr. Det var hård konkurrens om stipendierna. Ladda ner: Beslut okt 2012. Vi säger stort grattis till de lyckliga stipendiaterna!

Sökanden som ej beviljats stipendium uppmuntras söka vid Karlstad universitet, som har externa stipendier kvar att dela ut. Deras deadline är 1 nov, så skicka in en ansökan till dem omgående! Du ska, utöver de dokument du bifogat till ansökan till oss, skicka in ett personligt motiveringsbrev. Du hittar information om MFS vid Karlstad universitet här.

Det är även möjligt att fler universitet har externa stipendier att dela ut, titta på listan över institutioner som beviljats MFS-stipendier på Internationella programkontorets webbsida, i kolumnen till höger. .

Grattis vårens 19 stipendiater!

Vi har fattat beslut om vårens stipendier. Totalt inkom 25 ansökningar och 19 studenter har beviljats stipendie. Beslutet skickas hem till alla sökande, men här är en lista på alla beviljade studenter:

Namn Fakultet – inst Land
Johannes Elofsson LS Tanzania
Josefhin Jartsjö LS Tanzania
Anna-Lena Ljungdahl LS Ethiopien
Kara De Kretser KS-US Nepal
Anna Meiton HS-SA Uganda
Ellen Fürst HS-SA Uganda
Isa Eklund-Berglöw HS-SA Senegal
Annika Gustafsson HS-OMV Filippinerna
Cecilia Persson HS-OMV Filippinerna
Rebecca Bengtsson KS-K3 Egypten
Sunday Jonathan Ugulu HS-FH Nigeria
Ann-Katrin Johansson HS-SA Thailand
Jonas Berglund HS-SA Thailand
Alexander Björck HS-SA Ghana
Johanna Andersson HS-OMV Sri Lanka
Jenny Ekberg HS-OMV Sri Lanka
Veronica El Radaf LS Egypten
Amanda Vilches Thomell HS-OMV Kuba
Julia Larsson HS-OMV Kuba

Stort GRATTIS till alla stipendiater! Ni kallas till möte måndagen den 16:e april kl 15-17, i Studentcentrum. Ni får då träffa tidigare MFS-studenter, MFS-handläggaren och framförallt varandra!

Ni som inte beviljats stipendium i denna omgången uppmanas söka igen 15 oktober. Det var en mycket stark ansökningsomgång med många bra ansökningar.

Kommentera gärna nedan vid frågor.

/Anna