Beviljade stipendiater ansökningsomgång mars 2013

Idag har beslutsgruppen sammanträtt och beslut har fattats om tilldelningen av stipendier för ansökningsomgång med deadline 15 mars. Totalt inkom 18 ansökningar och vi har beslutat att bevilja 12 studenter ett MFS-stipendium på 25 000 kr per person. Vi säger grattis till de lyckliga 12 och uppmanar samtidigt övriga sökanden att söka igen 1 nov (obs ny deadline!). Ladda ner Beslut MFS mars 2013

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.