Workshop i utomhuspedagogik

Veckan efter semesterveckan körde vi äntligen vår workshop med lärarstudenterna. Det var så kul och de var förvånansvärt duktiga på att tänka kritiskt och ställa frågor, trots att de inte är vana vid det från deras skolgång. Vi är väldigt nöjda med utfallet av workshopen och det verkade som att studenterna också gillade den. De ville att vi skulle hålla fler workshops och det som skulle ta en timme tog minst två på grund av diskussionen och alla frågor. Är ni nyfikna på hur vi gjorde? Läs vidare!

Workshopen bestod av tre huvuddelar. I den första delen samlade studenterna in valfritt material från närmiljön. Saker de samlade var t.ex. olika sorters löv, gräs, glasflaskor, plastflaskor, rötter, del av en termitstack, olika sorters jord, anteckningsblock, skräp osv. Del två bestod av ett grupparbete där de skulle kategorisera sitt insamlade material. När de hade delat upp materialet i högar fick de ställa produktiva frågor till det och till varandras uppdelningar i diskussion. Frågor som kom upp var:

“what if we put this paper notebook in the pile with living materials?”

Utifrån den här frågan öppnades en diskussion kring naturliga och artificiella material där studenterna frågade varandra. Vissa tyckte att papper kommer från träd och är därför lika naturligt som en gren. Andra tyckte att papper är artificiellt och grenen är naturlig.

En annan fråga som kom upp var:

“what happens if we put the plastic rubber into the pile of materials that decompose?”

Detta ledde till en diskussion om plast kan brytas ner i naturen eller inte. Ingen av studenterna var säkra på svaret och de liknade plastflaskan med stenar och sa att det krävs väldigt lång tid för att bryta ner plast. En student hävdade att hon hade hört att plast inte bryts ner i naturen. Vi gav inga svar i workshopen utan försökte uppmuntra till att göra research istället. Vi frågade dem om det fanns något sätt att undersöka om plast bryts ner, som ett experiment man kan göra med eleverna. De hade inga förslag.

En tredje fråga som kom upp var:

“what happens if we put the glass bottle together with the stone?”

Detta ledde till en diskussion kring vad glas är. Många av studenterna var säkra på att glas är glas och tillverkas av glas. En student berättade en historia om en sten som hettats upp till många grader och senare blev glas.

Dagarna efter workshopen gjorde vi våra sista intervjuer med lärarstudenterna för att höra deras tankar om workshopen och samla vår sista empiri till uppsatsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *