Infomöten för aktuell ansökningsomgång

In English below.

Please note that the MoveON database will be down Saturday 9 November from 9 AM (UK time) and maximum 2 hours.

Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat stipendium på 27 000 kr för studenter som vill samla material till sin uppsats eller examensarbete  på kandidat- eller masternivå. En MFS ska genomföras i ett giltigt land under minst åtta sammanhängande veckor och kan utföras enskilt eller i par. (In English below).

De MFS som beviljas under 2019 ska vara genomförda och avslutade senast 31 juli 2021.

Preliminär ansökningsdeadline för MFS HT19 är 10 november 2019.

Kom på något av våra informationsmöten och få info och tips inför ansökan:

Tisdag 17/9 12:15-13:00 i sal AS:U406 HS sjukhusområdet. 

Onsdag 18/9 12:15-13:00 i sal NI:A0306 på Niagara. 

Onsdag 9/10 12:15-13:00 i sal NI:A0510 på Niagara

Ingen anmälan behövs, det är bara att dyka upp. Välkommen!


Information meetings

Minor Field Studies is a scholarship of 27 000 SEK financed by Sida, for students that want to collect data to their bachelor or master thesis. An MFS shall be conducted in an approved country during minimum eight continuous weeks. Information in English regarding qualifications and eligibility can be found here

The MFS scholarships granted in the Autumn 2019 application round shall be conducted and completed by 31 July 2021.

Preliminary application deadline for Minor Field Studies Autumn Semester is 10 November.

Come and learn more at one of our information meetings:

Tuesday 17/9 12:15-13:00 in room AS:U406 at the hospital area.

Wednesday 18/9 12:15-13:00 in room NI:A0306 in Niagara. 

Wednesday 9/10 12:15-13:00 in room NI:A0510 in Niagara

 

Ny information ansökningsomgång 2017

Malmö högskola har blivit beviljade 15 MFS-stipendier för läsåret 17/18. 

Ansökan öppnar 19 juni och ansökningdeadline är 6 augusti! Alla studenter vid Malmö högskola som vill göra MFS under HT17, VT18 eller sommmaren 2018 är välkomna att söka i denna omgång. Läs mer under “Jag vill söka”.

Ny preliminär deadline för vårens ansökningsomgång är 15 maj

Vi tvingas skjuta på deadline för vårens ansökningsomgång av MFS då vi ännu inte fått besked från UHR om hur mycket stipendiemedel Malmö högskola tilldelas.

Ny preliminär deadline blir den 15 maj och stipendier delas ut under förutsättning att Malmö högskola beviljas stipendiemedel från UHR. OBS! Ansökan är ännu ej öppnad!

Vid frågor kontakta Vilhelm Engström: vilhelm.engstrom@mah.se