Ongoing Application Round

In English below

Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat stipendium på 27 000 kr för studenter som vill samla material till sin uppsats eller examensarbete  på kandidat- eller masternivå. En MFS ska genomföras på plats i ett giltigt land under minst åtta sammanhängande veckor och kan utföras enskilt eller i par. (In English below).

Gällande Covid-19 och MFS.
I och med att UD avråder från alla utlandsresor kan Malmö universitet i nuläget inte bevilja några MFS-stipendier. En ny ansökningsomgång kommer att öppna under våren 2021, information om exakta datum kommer att postas här samt som globalt anslag på Canvas. Först när UDs avrådans hävs kan nya MFS beviljas!

Läs mer om behörighetskrav och ansökningsinstruktioner.

 


Ongoing Application Round

Minor Field Studies is a scholarship of 27 000 SEK financed by Sida for students that want to collect data for their bachelor or master thesis. An MFS shall be conducted in an approved country during minimum eight continuous weeks. Information in English regarding qualifications and eligibility can be found here

Regarding Covid-19 and MFS
Malmö University is not allowed to grant any MFS scholarships as long as the Swedish Ministry of Foreign Affairs advises against travels. A new application round will open during the spring semester 2021, but no formal decision can be made until the travel advise changes. Information application deadline etc will be posted here and as a message on Canvas.

Read more about eligibility and application instructions!

Ny preliminär deadline för vårens ansökningsomgång är 15 maj

Vi tvingas skjuta på deadline för vårens ansökningsomgång av MFS då vi ännu inte fått besked från UHR om hur mycket stipendiemedel Malmö högskola tilldelas.

Ny preliminär deadline blir den 15 maj och stipendier delas ut under förutsättning att Malmö högskola beviljas stipendiemedel från UHR. OBS! Ansökan är ännu ej öppnad!

Vid frågor kontakta Vilhelm Engström: vilhelm.engstrom@mah.se