Upcoming Application Round

In English below

Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat stipendium på 27 000 kr för studenter som vill samla material till sin uppsats eller examensarbete  på kandidat- eller masternivå. En MFS ska genomföras i ett giltigt land under minst åtta sammanhängande veckor och kan utföras enskilt eller i par. (In English below).

Gällande Covid-19 och MFS.
I och med att UD avråder från alla utlandsresor kan Malmö universitet i nuläget inte bevilja några MFS-stipendier. En ny ansökningsomgång kommer att öppna i slutet av september 2020, med deadline i början av november 2020. MFS kan dock ej beviljas och genomföras förrän UDs reseavrådan hävs. 

Informationsmöte kommer att hållas på Zoom onsdag 30 september kl. 12.00-13.00. Länk till Zoom-möte.
Välkommen! 

Läs mer om behörighetskrav och ansökningsinstruktioner.

 


Upcoming Application Round

Minor Field Studies is a scholarship of 27 000 SEK financed by Sida for students that want to collect data for their bachelor or master thesis. An MFS shall be conducted in an approved country during minimum eight continuous weeks. Information in English regarding qualifications and eligibility can be found here

Regarding Covid-19 and MFS
Malmö University is not allowed to grant any MFS scholarships as long as the Swedish Ministry of Foreign Affairs advises against travels. A new application round will open late September with deadline early November, but no formal decision can be made until the travel advise changes. 

An information meeting will be held Wednesday 30 September at 12.00-13.00 on Zoom. Link to Zoom meeting.
Welcome!

Read more about eligibility and application instructions!