Ongoing Application Round

In English below

Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat stipendium på 27 000 kr för studenter som vill samla material till sin uppsats eller examensarbete  på kandidat- eller masternivå. En MFS ska genomföras i ett giltigt land under minst åtta sammanhängande veckor och kan utföras enskilt eller i par. (In English below).

Gällande Corona och den pågående ansökningsomgången.
I och med att UD avråder från alla utlandsresor kan Malmö universitet i nuläget inte bevilja några MFS-ansökningar. Ansökningsdeadline är fortfarande 22 mars, men besked till sökande studenter ges först när UDs avrådan hävts.

Läs mer om behörighetskrav och ansökningsinstruktioner.

 


Ongoing Application Round

Minor Field Studies is a scholarship of 27 000 SEK financed by Sida for students that want to collect data for their bachelor or master thesis. An MFS shall be conducted in an approved country during minimum eight continuous weeks. Information in English regarding qualifications and eligibility can be found here

Regarding Corona and the ongoing application round
Malmö University is not allowed to grant any MFS scholarships as long as the Swedish Ministry of Foreign Affairs advises against travels. The application deadline is still 22 March, but no decision can be made until the travel advise changes. 

Read more about eligibility and application instructions!