Om MFS / About MFS

In English below

MFS  (Minor Field Studies) är ett SIDA-finansierat stipendium på 27 000 kr för studenter som vill samla material till sin uppsats eller examensarbete  på kandidat- eller masternivå. Ett MFS ska genomföras i ett giltigt land under minst 8 sammanhängande veckor och kan utföras enskilt eller i par.

En MFS-ansökningsomgång för de som vill göra sin fältstudie under HT22 eller VT23 är öppen. Ansökningsdeadline är 11 april. Läs mer om hur du ansöker här.

About MFS

Minor Field Studies is a scholarship of 27 000 SEK financed by Sida, for students that want to collect data to their bachelor or master thesis. An MFS shall be conducted in an approved country during minimum eight continuous weeks.

An MFS application round for those that want to do a field study during autumn 2022 or spring 2023 is now open. Application deadline is 11 April. More information about how to apply is available here.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *