Skrivarbetet

Efter workshopen och de sista intervjuerna hade vi en “härlig” vecka framför oss där vi transkriberade och analyserade vårt resultat. Det tog ordentligt på krafterna, speciellt att transkribera! När detta var klart så började vi ringa in teman i vårt material, vad pratade studenterna ofta om? Vi kunde se en del likheter mellan intervjuerna så som att lärandet gynnas av praktiskt arbete och att studenterna var rädda för farliga ormar i naturen – vilket vi kan förstå. Naturförutsättningarna är trots allt annorlunda här än i Sverige. Det var en student som sa att det hade kunnat finnas ormar på platsen för vår workshop, hjälp! De pratade också mycket om kontroll, att det är svårt att kontrollera barnen utomhus. Även om lärarna här förväntar sig lite väl mycket kontroll så kan vi se svårigheten i att gå ut med 69 elever som ensam lärare. Ska bli spännande att se vilka slutsatser vi kan dra.. Det börjar dra ihop sig nu. Överlag verkade studenterna positiva till att använda sig av utomhuspedagogik i sin undervisning. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.