Godeftermiddag!

Sen sist vi skrev har vi bytt syfte på studien eftersom vi hade väldigt svårt att hitta ssk att intervjua om hepatit A och E, de flesta vi pratat med har inte haft den sortens erfarenhet. Överallt vi gått har de sagt att hepatit b är mycket vanligare. Därför kollade vi upp med vår handledare om det var möjligt att byta, vilket det var. Så vi omformulerade syftet och skaffade nya frågor. Därefter var det mycket lättare att hitta respondenter. Vi är också i full gång med att skriva vår bakgrund och metod så att vi ska ha någon grund till halvtidsseminariet på måndag.

Nä, nu får vi återgå till uppsatsen igen.

Hej så länge!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.