Zanzibar insha’Allah

Om gud vill så kommer vi att befinna oss på Zanzibar i morgon kväll. Med oss till den tanzaniska skärgården har vi med oss väldigt mycket solskyddsfaktor och ännu mera arbete. Intervjuerna är transkriberade, och vi har urskiljt flera intressanta teman. Ett återkommande tema är hur samhället kring organisationen (i det här fallet Uganda och UYDEL) påverkar organisationens handlingsutrymme. Detta är förstås ingen nyhet, men just här är det väldigt tydligt att den utbredda fattigdomen, korruptionen och ett allmänt hårt socialt klimat skapar svårigheter att bedriva den typen av verksamhet som UYDEL gör. Apropå på korruption, ni har säkert läst att Sverige tidigare i veckan stoppade allt bistånd till Uganda. 15 miljoner kronor blev försnillade. Vi kan inte helt greppa den här problematiken, men vad vi har sett och vad vi har kommit fram till är att ja, korruptionen är utbredd och ja, det är en komplex problematik, men frågan är om det är ett problem som kan åtgärdas genom att dra in allt bistånd. Vi tror snarare att biståndgivarna – istället för att dra sig undan – ska jobba närmare de organisationer som befinner sig på fältet. Det skulle ge dem större kunskap om vilka behov som är störst, så att pengarna kan gå till de insatser som verkligen kan förändra situationen för till exempel utsatta ungdomar i Kampalas slum. Vad tror ni, kan vi spekulera tillsammans?

Okej, det var allt för den här gången. Angående bildbomben, internet ville inte plantera den. Inte ens en liten smällare. Vi hoppas på bättre lycka nästa gång.

Anna och Ellen

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *