slutredovisning och värme

Det har varit en busy vecka här i Hanoi med förberedelser inför redovisningen! I torsdags fick vi även möjligheten att vara med vara med på ett seminarium där ämnet hållbar stadsutveckling diskuterades. Det var en mycket intressant dag där frågor som är så självklara för oss svenskar, exempelvis hantering av avloppsvatten och hushållssopor, var stora och svåra frågor att lösa. Det finns massvis av lagar och förordningar som rör miljöfrågor i landet, men eftersom det inte finns några resurser för att se till att lagarna efterföljs så är det få som följer lagarna. Om exempelvis ett nytt bostadsområde ska byggas så måste exploatörerna själva se till att det finns ett reningsverk i området för att ta hand om avloppsvattnet och likaså är sophanteringen heller inte en kommunal angelägenhet. Tyvärr är det ofta lättare och billigare för exploatörerna att betala böter för lagbrott än att faktiskt bygga och underhålla ett reningsverk.

Vi har även klarat av slutredovisningen av fältstudien för kontoret som vi har haft kontakt med. Vi har studerat två bostadsområden och en annan grupp studenter hade tittat på ett annat bostadsområde och eftersom vi läser planering och de andra studenterna arkitektur så var det mycket kul att höra hur de gått till väga och vilken syn de hade på området.

Nu kommer vi att fokusera på att skriva klart uppsatsen, men med temperaturer på uppemot 36 grader är det ganska svårt att komma igång..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *