The department has moved

The Department of Language and Linguistics has moved to “Niagara”, the new building of the Faculty of Culture and Society. Malmö Central Station is just around the corner. Visiting address is Nordenskiöldsgatan 1. You will find us at the 11th floor.

karta10

!nternationellt breddad rekryterings-seminarium

!nternationellt breddad rekryterings-seminarium hölls den 27 maj. Seminariet inleddes med ett samtal om det förnyade fokus breddad rekrytering fått nationellt och Malmö högskolas roll i det sammanhanget. Därefter presenterade John Storan, gästprofessor (SPS)  i breddad rekrytering från University of East London, tillsammans med Michael Aldarondo-Jeffries, Program Director från University of Central Florida, det arbete med breddad rekrytering till forskarnivå som bedrivs vid deras universitet, lokalt och i samarbete universiteten emellan.

Patricia Staaf lägger fram licentiatavhandling i svenska som andraspråk

impastVid licentiatseminariet i svenska språket, Linnéuniversitetet, lägger Patricia Staaf den 21 maj fram sin licentiatuppsats med titeln  Som man frågar får man svar. Andraspråksstudenter möter lärares krav i hemtentor.
Länk till fulltext och sammanfattning

Opponent är universitetslektor Gunlög Sundberg, Stockholms universitet och ordförande professor Gunilla Byrman, Linnéuniversitetet.

Lundic workshop

On May 4-6 the workshop Lexical and typological diversity in Caucasian languages. Methods and models for coding of big data was held at Linguistics (Center for Language and Literature, Lund University) and Caucasus Studies (Dept. of Language and Linguistics. Malmö University), as a part of research cooperation within the project LUNDIC – Lund Digital Atlas of Language and Culture (http://project2.sol.lu.se/lundic/). Project leader: Gerd Carling, Lund University.

IMG_0500

Invited participants: Prof. Merab Chukhua, Tbilisi State University and Circassian Cultural Center, Georgia; Prof. Madzhid Khalilov, Institute of Language, Literature and Art, Dagestan branch of the Russian Academy of Sciences, Makhachkala, Russian Federation; Prof. Nadezda Alipulatova, Faculty of Foreign Languages Dagestan State Pedagogical University, Makhachkala, Russian Federation; Dr. Leila Avidzba, Scientific Research Center of Georgian-Abkhazian Relationships, Tbilisi State University, Georgia; Dr. Zarina Molochieva, Institute for Media, Language and Culture, Regensburg University, Germany.

Organisers: Gerd Carling (Lund University), Karina Vamling (Malmö University), Maka Tetradze (Malmö University)

Intervju i Universitetsläraren om breddad rekrytering

Tererektryteringsa Tomasevic, ansvarig för det övergripande arbetet med breddad rekrytering vid Malmö högskola och prefekt för Institutionen för språkstudier, intervjuas i Universitetsläraren (nr 3, 2015). Hon framhåller bl a: “Ju mer mer mångfald vi har inom olika utbildningar desto bättre förberedda är studenterna på att verka i den föränderliga värld de skall möta”.

Seminar on loanword typology in Lezgian

DSCN2750PhD candidate Maka Tetradze, Tbilisi State University & Eminence Erasmus Mundus exchange PhD candidate at Malmö University, outlines her findings on loanword typology on the basis of data collected on the Lezgian language (Northeast Caucasian, Dagestan languages).

When? December 10, 10.15
Where? Malmö University, Gäddan8, Citadellsvägen 7

“Language, culture, and environment” – Gerd Carling

Language, culture, and environment – methods and models for reconstructing prehistoric migrations

GerdCarlingGerd Carling, Associate Professor General Linguistics, Dr.Phil. Comparative Linguistics and Sanskrit
Centre for Languages and Literature, Lund University
http://www.sol.lu.se/person/GerdCarling/

November 26, 15.30–17.00, Gäddan8, room 508

“The seminar will deal with the methods and models for reconstructing prehistoric migrations, i.e., migrations not attested in written sources. The role of sustainability in relation to environment and its influence on linguistic and cultural stability and change will be in focus. The topic will be discussed from several aspects, and advantages and disadvantages of various methods and models will be discussed.

Furthermore, the applicability of various data types, such as basic vocabulary, culture vocabulary, cultural feature data, archaeological data, or geographic data in relation to methods such as comparative method, phylogeny, or geographical method, will be dealt with. Several test cases from various time periods and geographic areas will be brought into discussion: Indo-European migrations, migrations of Romani, as well as the situation in pre-colonial Amazonia.”

Photo: http://www.sol.lu.se/person/GerdCarling/

Language Names: terminology and ideology

Professor Zaal Kikvidze, Chikobava Institute of Linguistics, Tbilisi Javakhishvili State University, Georgia (http://www.tsu.edu.ge/en/). Title of the seminar – “Language Names: Terminology and Ideology”.

Professor Kikvide is currently on a three month staff exchange at the department (funded by the Erasmus Mundus Ember project, http://www.mah.se/english/Education/Exchange-student/Erasmus-Mundus-EMBER/).

 

1st International CUA Conference on Endangered Languages

img389Professor Karina Vamling participates in the 1st International Caucasus University Association (CUA) Conference on Endangered Languages, organized in Ardahan, Turkey, by Caucasus University Association, Ardahan University. Dates: October 13-16, 2014.

The title of her paper is “Internet as a tool for language development and maintenance?”, where she discusses Megrelian as a case in point.

Read more:
https://ardahan.edu.tr/cuaconference2014/