Anna Sibinovic håller presentation vid FACE

face-2930-juni-och-1-juli-2016-belfast1Anna Sibinovic höll en presentation om hur högskolor och universitet i Sverige kan ta till vara nyanlända akademikers kompetens: Relational pedagogy – Swedish for Immigrants within Higher Education vid The Forum for Access and Continuing Education’s (FACE) Annual Conference in 2016, Queen’s University Belfast, Northern Ireland, UK, 29 juni – 1 juli 2016.

Konferensen innehöll fyra teman:
  • Partnerships – Engaging communities and embracing the private sector
  • Lifelong Learning – Creating realistic and inspiring opportunities within the workforce
  • Internationalization – Working together to create opportunities for all
  • Student experience – Quality, equity and consistency

 

Funding for pilot project on mobile language learning

The Department of Language and Linguistics has been granted funding for a pilot project on mobile language learning in cooperation with the Department of Media Technology and Product Development. The project is funded by Malmö University Initiative for refugee research.

The unusually high number of asylum seekers to Sweden has resulted in very delayed asylum application processes, leaving people waiting in asylum centres for more than a year, to a large extent without any introductory instruction in Swedish. The aim of this pilot project explore ways to make effective use of mobile applications as a learning platform for individual language learning.

Read more: http://blogg.mah.se/sps/research/mobil-sprakinlarning/

Manana Kobaidze översätter poesi från georgiska

IMG_2058Lia Liqokeli är en ung georgisk poet, som nu kan läsas på svenska tack vare översättarna Manana Kock Kobaidze (bilden) och Kristian Carlsson. Boken Så skrattade jättens fru kom ut i slutet av 2015 på Smockadoll förlag.

Verket presenteras och recenseras i webbtidskriften Tidningen Kulturenhttp://tidningenkulturen.se/index.php/litteratur-topp/litteraturkritik/20813-litteratur-lia-liqokeli-sa-skrattade-jattens-fru

Georgia Today uppmärksammar den svensk-georgiska kulturhändelsen: Modern Georgian Writer Admired by Swedish Critics http://georgiatoday.ge/news/2683/Modern-Georgian-Writer-Admired-by-Swedish-Critics

Malmös språkliga landskap

Malmös språkliga landskap – SPS Showroom på invigningen av Niagara 16 oktober.  Den urbana miljön är inte bara en produkt av arkitektur och design. Social interaktion och kommunikation är en viktig del i stadsmiljön – och språken är givetvis centrala här. Storstäder är en speciell miljö när det gäller kontaktytor mellan olika språk. Hur påverkas stadsutvecklingen av det faktum att Malmö är en mångspråkig stad? Vad vet du om den språkliga mångfalden i Malmö?

Öppna föreläsningar i svenska språket

Institutionen för språkstudier arrangerar öppna föreläsningar i svenska språket. IMG_0340IMG_0344

  • Jeanna Wennerberg och Vendela Blomstrand  talar om sin nyutgivna bok Akademiskt läsande och skrivande.
  • Ingegerd Enström, universitetslektor vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet: ”Stötestenar i svenskans ordförråd”

Mer information
https://www.mah.se/Nyheter/Kalender/Oppen-forelasning-i-svenska-spraket/

Och kvällsprogrammet… första festen på Niagara, våning 11

IMG_0266FullSizeRender-2
FullSizeRender

 

Laz language in focus

IMG_1257IMG_1263Laz was in focus at today’s web & campus seminar on Caucasian languages in Turkey with visiting researcher Betul Emgin Cogal (Bilgi University, Istanbul). Betul has conducted field research with Laz communities in north-eastern Turkey.

Below – after the seminar: Staff, visiting researchers and some of our students at Caucasus Studies

IMG_1266

The department has moved

The Department of Language and Linguistics has moved to “Niagara”, the new building of the Faculty of Culture and Society. Malmö Central Station is just around the corner. Visiting address is Nordenskiöldsgatan 1. You will find us at the 11th floor.

karta10

!nternationellt breddad rekryterings-seminarium

!nternationellt breddad rekryterings-seminarium hölls den 27 maj. Seminariet inleddes med ett samtal om det förnyade fokus breddad rekrytering fått nationellt och Malmö högskolas roll i det sammanhanget. Därefter presenterade John Storan, gästprofessor (SPS)  i breddad rekrytering från University of East London, tillsammans med Michael Aldarondo-Jeffries, Program Director från University of Central Florida, det arbete med breddad rekrytering till forskarnivå som bedrivs vid deras universitet, lokalt och i samarbete universiteten emellan.

Patricia Staaf lägger fram licentiatavhandling i svenska som andraspråk

impastVid licentiatseminariet i svenska språket, Linnéuniversitetet, lägger Patricia Staaf den 21 maj fram sin licentiatuppsats med titeln  Som man frågar får man svar. Andraspråksstudenter möter lärares krav i hemtentor.
Länk till fulltext och sammanfattning

Opponent är universitetslektor Gunlög Sundberg, Stockholms universitet och ordförande professor Gunilla Byrman, Linnéuniversitetet.

Lundic workshop

On May 4-6 the workshop Lexical and typological diversity in Caucasian languages. Methods and models for coding of big data was held at Linguistics (Center for Language and Literature, Lund University) and Caucasus Studies (Dept. of Language and Linguistics. Malmö University), as a part of research cooperation within the project LUNDIC – Lund Digital Atlas of Language and Culture (http://project2.sol.lu.se/lundic/). Project leader: Gerd Carling, Lund University.

IMG_0500

Invited participants: Prof. Merab Chukhua, Tbilisi State University and Circassian Cultural Center, Georgia; Prof. Madzhid Khalilov, Institute of Language, Literature and Art, Dagestan branch of the Russian Academy of Sciences, Makhachkala, Russian Federation; Prof. Nadezda Alipulatova, Faculty of Foreign Languages Dagestan State Pedagogical University, Makhachkala, Russian Federation; Dr. Leila Avidzba, Scientific Research Center of Georgian-Abkhazian Relationships, Tbilisi State University, Georgia; Dr. Zarina Molochieva, Institute for Media, Language and Culture, Regensburg University, Germany.

Organisers: Gerd Carling (Lund University), Karina Vamling (Malmö University), Maka Tetradze (Malmö University)