Visiting researchers

2019
Kakhaber Loria

2018
Elnur Aliyev

2017
Elnur Aliyev
Giorgi Omsarashvili
Agil Valiyev

2016
Elnur Aliyev
Tamuna Lomadze
Giorgi Omsarashvili
Natallia Paulovich
Maka Tetradze
Tina Tsovrebadze
Agil Valiyev

2015
Nadezhda Alipulatova, Prof.
Betul Emgin Cogal, PhD
Alexandre Kukhianidze, Prof.
Tamuna Lomadze
Maka Tetradze
Tina Tsovrebadze

2014

Fred Anderson, Prof
Zaal Kikvidze, Prof.
Alexandre Kukhianidze, Prof.
Tamuna Lomadze
Aytan Sadiqova
Maka Tetradze

2013
Zaal Kikvidze, Prof.
Maka Tetradze

Comments are closed.