John Storan honorary doctor at the Faculty of Culture and Society

Prof John Storan, University of East London, – and also guest professor at the Department of Language and Linguistics – will be promoted to honorary doctor at the Faculty of Culture and Society, Malmö University, on October 21.

Read more about John Storan and his work on widening participation: http://mah.se/…/Profil-inom-breddad-rekrytering-lyfts-fram…/
Promotor is Jean Hudson, professor of English linguistics.

Watch the ceremony LIVE, starting at 4 pm, October 21; follow the link below
http://www.mah.se/Nyheter/live/

!nternationellt breddad rekryterings-seminarium

!nternationellt breddad rekryterings-seminarium hölls den 27 maj. Seminariet inleddes med ett samtal om det förnyade fokus breddad rekrytering fått nationellt och Malmö högskolas roll i det sammanhanget. Därefter presenterade John Storan, gästprofessor (SPS)  i breddad rekrytering från University of East London, tillsammans med Michael Aldarondo-Jeffries, Program Director från University of Central Florida, det arbete med breddad rekrytering till forskarnivå som bedrivs vid deras universitet, lokalt och i samarbete universiteten emellan.

Intervju i Universitetsläraren om breddad rekrytering

Tererektryteringsa Tomasevic, ansvarig för det övergripande arbetet med breddad rekrytering vid Malmö högskola och prefekt för Institutionen för språkstudier, intervjuas i Universitetsläraren (nr 3, 2015). Hon framhåller bl a: “Ju mer mer mångfald vi har inom olika utbildningar desto bättre förberedda är studenterna på att verka i den föränderliga värld de skall möta”.