John Storan honorary doctor at the Faculty of Culture and Society

Prof John Storan, University of East London, – and also guest professor at the Department of Language and Linguistics – will be promoted to honorary doctor at the Faculty of Culture and Society, Malmö University, on October 21.

Read more about John Storan and his work on widening participation: http://mah.se/…/Profil-inom-breddad-rekrytering-lyfts-fram…/
Promotor is Jean Hudson, professor of English linguistics.

Watch the ceremony LIVE, starting at 4 pm, October 21; follow the link below
http://www.mah.se/Nyheter/live/

Participating in conference on MOOCs, Informal Language Learning and Mobility

img_0789The project on Mobile language learning has its first presentation on the International Conference MOOCs, Informal Language Learning and Mobility, Octobder 20-21, Milton Keynes, UK. Daniel Spikol (Department of  Media Technolog and Product Development, Malmö University) and Maria Wiktorsson (Department of Language and Linguistics, Malmö University), represent the research group with a poster presentation, entitled Investigating mobile language learning tools for supporting asylum seekers

Find the programme here: http://www.open.ac.uk/creet/main/sites/www.open.ac.uk.creet.main/files/files/Final%20Programme%2011_10_2016(1).pdf

Abstracts: http://www.open.ac.uk/creet/main/sites/www.open.ac.uk.creet.main/files/files/Full-Abstract%20list%20alpha%20order%20by%20surname(2).pdf

 

På Tisus-konferens i Umeå

fullsizerender

 

Medarbetarna inom svenska som andraspråk på Institutionen för språkstudier (SPS), Malmö högskola, besöker Tisus-konferens i Umeå.
På fotot till vänster: Christina Waern och Staffan Eriksson.

img_0468

 

Erfarenhetsutbyte med kolleger från olika lärosäten – representanter från Stockholm, Umeå och Linköping (nedan):