Malmös språkliga landskap

Malmös språkliga landskap – SPS Showroom på invigningen av Niagara 16 oktober.  Den urbana miljön är inte bara en produkt av arkitektur och design. Social interaktion och kommunikation är en viktig del i stadsmiljön – och språken är givetvis centrala här. Storstäder är en speciell miljö när det gäller kontaktytor mellan olika språk. Hur påverkas stadsutvecklingen av det faktum att Malmö är en mångspråkig stad? Vad vet du om den språkliga mångfalden i Malmö?

Öppna föreläsningar i svenska språket

Institutionen för språkstudier arrangerar öppna föreläsningar i svenska språket. IMG_0340IMG_0344

  • Jeanna Wennerberg och Vendela Blomstrand  talar om sin nyutgivna bok Akademiskt läsande och skrivande.
  • Ingegerd Enström, universitetslektor vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet: ”Stötestenar i svenskans ordförråd”

Mer information
https://www.mah.se/Nyheter/Kalender/Oppen-forelasning-i-svenska-spraket/

Och kvällsprogrammet… första festen på Niagara, våning 11

IMG_0266FullSizeRender-2
FullSizeRender