Utbildning

Språkets roll och funktioner i samhället står i fokus för flera av institutionens utbildningar: det engelskpråkiga MA-programmet Language and Society och distanskurserna Interkulturell kommunikation I-II och Tvåspråkighet och identitet.

De största språken är svenska, engelska och ryska. Engelska erbjuds som kandidatprogrammet English Studies och engelska.

Andra kurser tar sikte på att stärka och utveckla studenternas språkförmåga för att kunna navigera i en ny samhällelig kontext: Introduktionsutbildningen, Swedish language, culture and Society I-IV, Svenska för utländska akademiker, Svenska för studier på universitet och högskola.

En övergripande målsättning i institutionens arbete är att ge studenterna stöd där de befinner sig i sin karriär: om det gäller personer som redan har en avslutad utländsk akademisk utbildning och som behöver komplettera denna i Sverige – Aspirantutbildningen – eller om det gäller studenter som behöver stöd i eller inför högskolestudierna: Akademisk introduktionstermin, Redskap för akademiska studier och karriär.

Institutionen är flervetenskaplig liksom högskolan i övrigt. Här finns flera olika akademiska discipliner företrädda, bl.a. engelsk språkvetenskap, slavistik, allmän språkvetenskap, litteraturvetenskap, antropologi, kulturgeografi. Ett utpräglat flervetenskapligt fält är Caucasus Studies, där institutionen erbjuder områdesstudier av en av Europas språkrikaste regioner.

http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Kultur-och-samhalle/Institutioner/institutionen-for-sprakstudier/Vill-studera/

Comments are closed.