Sektionen för Språk och Samhälle

Head of Section: Professor Jean Hudson
Kursadministratör: Anita Marttila  (anita.marttila@mah.se)

One year MA Language and Society
Interkulturell kommunikation
Tvåspråkighet och identitet

Comments are closed.