På Tisus-konferens i Umeå

fullsizerender

 

Medarbetarna inom svenska som andraspråk på Institutionen för språkstudier (SPS), Malmö högskola, besöker Tisus-konferens i Umeå.
På fotot till vänster: Christina Waern och Staffan Eriksson.

img_0468

 

Erfarenhetsutbyte med kolleger från olika lärosäten – representanter från Stockholm, Umeå och Linköping (nedan):

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.