Intervju i Universitetsläraren om breddad rekrytering

Tererektryteringsa Tomasevic, ansvarig för det övergripande arbetet med breddad rekrytering vid Malmö högskola och prefekt för Institutionen för språkstudier, intervjuas i Universitetsläraren (nr 3, 2015). Hon framhåller bl a: “Ju mer mer mångfald vi har inom olika utbildningar desto bättre förberedda är studenterna på att verka i den föränderliga värld de skall möta”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.