Patricia Staaf lägger fram licentiatavhandling i svenska som andraspråk

impastVid licentiatseminariet i svenska språket, Linnéuniversitetet, lägger Patricia Staaf den 21 maj fram sin licentiatuppsats med titeln  Som man frågar får man svar. Andraspråksstudenter möter lärares krav i hemtentor.
Länk till fulltext och sammanfattning

Opponent är universitetslektor Gunlög Sundberg, Stockholms universitet och ordförande professor Gunilla Byrman, Linnéuniversitetet.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.