Reflektioner

Vet inte hur jag ska komma tillrätta med min egen biologiska klocka; jag är lite ur led… En stor del av natten (den fijianska) ägnas åt tankar. Varför finns det inga cyklar här? Vilka fåglar är det som hörs? Är hundars skällande i natten en företeelse typisk för ett utvecklingsland? Hur smart är det egentligen att ta bort extremvärden när man gör analyser (visserligen främst av kvantitativ art) av empiri? Den senare i raden av tankar som dyker upp är ytterst relevant. När jag nu är här i Fiji så är ju mina erfarenheter av yttersta vikt och värde för mig och därigenom även för mitt arbete. Skulle mina erfarenheter av t.ex. en vistelse i Österrike vara bättre och effektivare för min professionella utveckling. Jag tvivlar starkt på det. Det är så lätt att underskatta vad man gör i utvecklingsländer då tanken på mycket av det som sker här just nu kan lätt betraktas som vara sådant som skedde och tillämpades hos oss för 50-60 år sedan. Min hjärna är alert men jag måste vakta min tunga vid de friare diskussionerna med mina värdar, jag måste se mig som en representant för Västerlandet och Malmö högskola. Det är inte alldeles okomplicerat.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *