Flipped Classroom

Var precis på en workshop om ”Flipped Classroom” som Centrum för Akademinskt Lärarskap (CAKL) arrangerade. En inspirerande workshop där vi gemensamt fick fundera på och diskutera pedagogiska vinster, utmaningar och om implementering av Flipped Classroom är möjlig i vår egen verksamhet. I sann “Flipped Classroom anda” hade vi inför workshopen fått möjlighet att förbereda oss genom att ta del av material (texter, filmer, radioprogram) som behandlade Flipped classroom.

Just nu känner jag mig väldigt inspirerad att testa och ser stora möjligheter med att ”flippa”. Istället för att jag som undervisande bibliotekarie tar upp värdefull tid till att gå igenom hur och var studenterna kan söka efter vetensskapliga texter samt hur de kan tänka när det gäller att värdera oika typer av texter kan jag lägga ut material som behandlar detta (film, text etc). När vi sedan träffas i grupp (jag, studenterna och kanske även läraren) så har (om allt går enligt plan) studenterna haft möjlighet att ta del av materialet och relaterat det till sin uppgift (t. ex söka vetenskaplig litteratur till ett paper) och tiden kan på olika sätt ägnas till de frågor, tankar och till de problem som de stött på när de tagit del av materialet och påbörjat sin informationssökning. Lärandet kan på så vis förhoppningsvis fördjupas bland annat genom diskussion, reflektion, erfarenhet och konkretisering. En annan fördel är att studenterna kan ta del av materialet i sin egen takt samt gå tillbaka till det vid behov. Jag inser dock att en stor utmaning är att motivera studenterna att förbereda sig inför tillfället genom att ta del av materialet…

Förhoppningsvis får jag möjlighet att testa detta tillsammans med lärare, studenter och bibliotekariekollegor och återkommer när jag har egen erfarenhet att dela med mig av 🙂

Länk till info mm om workshopen : http://akl.mah.se/flipped-classroom-workshop/introduktion-till-flipped-classroom/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *