Malmöungdomars väg till arbete genom högskolestudier, MUVA

I höstas blev biblioteket inbjudet av Patricia Staaf, föreståndare för AKL (Centrum för akademiskt lärarskap), att delta vid ett högskoleövergripande möte om att utveckla ett samarbete mellan Malmö högskola och Malmö stad kring breddad rekrytering. Utifrån ett exempel från University of East London hade denna idé till ett gemensamt projekt för att följa Malmöungdomars väg genom hela utbildningssystemet växt fram.  Under hösten 2014 deltog jag och Pernilla Fröjdh, tillsammans med ett stort antal medarbetare från Malmö högskola och Malmö stad, i arbetet med att inventera vad som skulle krävas för ett sådant projekt och hur vi tillsammans kunde bygga vidare på befintlig kunskap och goda erfarenheter.

Visionen som finns för samarbetet är att det ska leda till en demokratiseringsprocess och ett bestående samarbete för att främja det livslånga lärandet. Målet är att:

 • Förstå och förändra strukturer
 • Kunna mäta och förstå effekter av olika insatser/interventioner
 • Öka antalet Malmöungdomar som går till högre utbildning
 • Öka Malmöungdomars inträde på arbetsmarknaden

Kortsiktigt är målet att genom ökad kunskap och förståelse effektivisera och vidareutveckla samarbeten mellan staden och högskolan i syfte att bredda rekryteringen och underlätta övergången till högskolestudier. Målet kommer att brytas ner i delmål som formuleras för varje delprojekt.

I ett första steg kommer MUVA att fungera som paraplyorganisation för ett antal mindre delprojekt som görs inom ramen för respektive organisations ordinarie verksamhet. Tre delprojekt är i nuläget klara:

 • Fortsatt kartläggning av aktiviteter för att fördjupa och strukturera den samverkan som finns.
 • Fortsatt arbete kring gemensamma data och om möjligt ta fram ett IT-stöd som gör det möjligt att följa elevers resultat från grundskola till arbetsliv.
 • Kritisk granskning av fyra delar i processen som löper genom utbildningssystemet/ut i arbetslivet: Genomströmning, drop-outs, övergångar mellan utbildningsstadier/arbetsliv samt validering (Vägledarnätverket SamSyv).

I ett andra steg tar MUVA formen av ett större forsknings- och utvecklingsprojekt som kräver extern finansiering, exempelvis EU-medel. För detta behöver politiker och näringsliv involveras och inget är ännu beslutat om hur denna del av projektet kommer att se ut.

Jag och Pernilla kommer att fortsätta följa projektet och delta vid de möten som organiseras. Vi vet inte ännu om, eller i vilken utsträckning, vi kommer att delta i något av de olika delprojekten, men hoppas kunna fortsätta bidra med vår kompetens och våra erfarenheter i diskussioner och samtal.

 

60 svar på ”Malmöungdomars väg till arbete genom högskolestudier, MUVA”

 1. Your blog is great!!! Good content!! I would recommend this to my friends. But are you looking for online casino site? Click the link below: 카지노사이트777 We have many events and promo to offer!! Casinosite777 (Casino, Baccarat, Toto, roulette, Black Jack, Slot Machine, Race, Baduk, etc.) is an online game portal that provides the latest information.

 2. If more people that write articles really concerned themselves with writing great content like you, more readers would be interested in their writings.Thank you for caring about your content.
  먹튀사이트 Please do visit sportstoto site and see more events and promo! We also have blogs about how to double bet and how to make your money double!! check it out for more info,

 3. There are more and more temptations for substitute dealings, which for a brief moment in time give us the illusion that we have reached the above mentioned objectives. Personality development and spiritual growth to reach a higher consciousness are however inevitable if inner peace and happiness are to become a lasting experience. We ourselves with the help of our subconscious are our best teachers and our environment both in private and business life are our best trainers. 바둑이사이트넷

 4. BankID Casinos
  BankID was created by several major financial institutions in Sweden. This is an innovative method for electronic identification that enables users to make online transactions, sign digital documents like mortgages, book concert tickets, and even file their income tax returns 우리카지노.

  The innovative system of BankID was developed for the purpose of allowing Swedish banks, merchants, and organizations to sign and authenticate online agreements with individuals based in the country.

 5. 합병에 앞서 의 카지노 매각 확정

  카지노 운영 업체 .와 부동산 투자 신탁 인 는 시내에있는 의 를 에 기반을 둔 부동산 그룹 의 계열사에 매각한다고 발표했습니다 우리카지노.
  시저스는 이번 주 초 뉴스가 유출 된 후 판매를 확인했습니다. 는 네바다 도박 계의 스타 중 하나입니다. 이 숙박 시설은 1937 년 게임 팔러로 처음 문을 열었지만 얼마 지나지 않아 문을 닫고 나중에 재건되어 본격적인 호텔 카지노로 확장되었습니다.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *