Seminarium med presentutdelning

I ett par projekt jag varit med i har vi haft möten när vi projektmedlemmar tagit med oss texter som belyser det vi håller på med. Vi har kallat det att vi tar med “gåvor” till mötet. Så när vi har setts har vi haft som en liten julklappsutdelning där vi packat upp och delat med oss av våra gåvor, alltså helt enkelt berättat för varandra om de texter vi har med oss. Det är ju inte riktigt lika roligt som en riktig julklappsutdelning, men det har varit ett bra sätt att närma sig ett ämne, och få syn på flera olika perspektiv. Ens egen förståelse av ämnet bryts mot någon annans: “Jaså, du tänkte så”, och det görs med hjälp av de texter man hittat.

Det här kan man ju göra i undervisning också. När studenterna ska sätta sig in i ett nytt område får de i uppgift att leta upp en eller två “gåvor” som de tar med sig till sin grupp. På så sätt kan de få ämnet belyst från olika håll, och kan sedan gå vidare och kanske välja ett spår som sedan hela gruppen fördjupar sig i.

I vårt idépapper om informationskompetens skriver vi att delar av informationskompetens kan handla “om att inom sitt ämne kunna formulera en frågeställning, känna till olika källor, välja sökord samt kunna välja, tolka och använda information”. En sådan här övning gör ju på ett ganska enkelt sätt det möjligt för studenterna att testa på det här. Studenterna söker i olika källor (en del av samtalet när gruppen ses kan ju också handla om var de sökt), väljer, tolkar och använder information, och utifrån det kan de också tillsammans formulera en frågeställning som de vill arbeta vidare med.

 

 

 

Få hjälp av tankekartan

Dåliga sökord och oklar frågeställning är två saker som kan ställa till det när man söker litteratur. Ett sätt att arbeta med sin frågeställning och sina sökord kan vara att göra en tankekarta (mindmap). Ibland när vi undervisar i informationssökning stoppar vi in ett moment där studenterna får börja skissa på en tankekarta över sin frågeställning, och börja fundera på vilka sökord de behöver. I tankekartan ska de försöka fånga in begrepp, relationer, överordnade och underordnade begrepp, och sedan översätta till ord som går att använda för att söka i databaser (dvs leta bland ämnesord, i tesaurus eller MeSH när det är möjligt).  Studenterna får möjlighet att reflektera över sina ämnen och begrepp för att få överblick innan de börjar söka.

I vår forskarutbildningskurs i informationssökning ingår det i examinationsuppgiften att doktoranderna ska göra en tankekarta över sitt forskningsämne, men vi har även använt det när vi är inne i examensarbeteskurser, t ex i kriminologi.

Ett (ganska tråkigt) exempel på hur man kan använda en tankekarta finns i den här filmen vi gjort till lärarutbildningens examensarbeteskurs, men en tankekarta kan se mycket roligare ut. Här finns inspiration: http://www.mindmapinspiration.com/top-10/