Stödprogram – hjälp i läs- och skrivarbetet

Det kan underlätta att höra text istället för att bara läsa med ögonen.
Att skriva, stava och bygga korrekta meningar är för många studenter en utmaning.
Vi på Malmö högskola är därför glada att kunna erbjuda stödprogram som hjälp i läs- och skrivarbetet.

Skolon6SKOLON
Via plattformen SKOLON kan ALLA studententer (och personal) ladda ner  talsyntes- och avancerade stavningsprogram på svenska och engelska till sin egen dator.

Vill du testa själv?
Stödprogrammen finns redan på samtliga studentdatorer.
Vill du veta mer om programmen, läs här: stödprogram.
Vill du ha ett konto på SKOLON för att ladda ner programmen till din egen dator?
Hör av dig till oss på talbok@mah.se

 

Sommarläsning

En lugn dag i juli precis innan semestern börjar kan man ägna åt att läsa ikapp sånt där som man sparat på hög till ”sen”. Igår tog jag en heldag för läsning och kollade bl a på följande:

Senaste numIMG_1215ret av Journal of Information Literacy, som bland annat innehöll en artikel om effekten av bibliotekets undervisning för nya studenter (inte så stor) och en om information literacy-kartor som verkade påminna rätt mycket om de tidslinjer vi håller på med här på biblioteket, för att få syn på när, hur och var vår undervisning kommer in i utbildningarna.

Senaste numret av Högre utbildning, där fastnade jag speciellt för Eks och Safrankovas artikel om workshop som ett sätt att skapa ett demokratiskt rum i utbildningen.

Barbara Fisters keynote från LOEX, där hon ifrågasätter mycket av det vi gör i bibliotekets undervisning. Bland annat det stora fokuset på att studenter ska använda vetenskapliga artiklar (”which is kind of like being told to look for “organic” on the label at the grocery store”), istället för att prata om litteraturen som något man använder för att bli inspirerad av och för att hitta nya infallsvinklar.

Show me your search strings! En kort artikel om en norsk undersökning som kollat på hur folk söker i bibliotekssystemet och vad de gör för fel (t ex stavar fel, söker för stort, blandar ihop AND och OR).

Allt har jag inte läst supernoga, en del behöver jag återvända till, och annat kan jag lägga helt åt sidan, men nu är det i alla fall kollat på.

De flesta lästipsen har jag hittat på Sheila Webbers blogg Information literacy weblog.

Readme

I måndags var jag på något som av konferensarrangörerna beskrevs som årets viktigaste konferens.
 Readme. En konferens som “samlar kloka människor från skola, bibliotek, forskning och bok/mediebransch för en dags konferens om vår mest akuta samhällsfråga – läsandet”.

En väldigt intressant, innehållsrik och givande dag som handlade om, ja just det, läsandet. Dagen började med att Karin Taube från Umeå universitet redogjorde för det dystra resultatet från senaste PISAundersökningen. Och hon frågade sig varför svenska elever läser allt sämre. Det finns givetvis inte ett enda svar på denna komplexa fråga utan det handlar om många olika faktorer. Några som nämndes var ändrade läsvanor, skolpolitik, pedagogik, varierade förutsättningar för undervisning osv.

Men det var inte en dyster konferens utan det lyftes fram flera  goda exempel på lässfrämjande och lyckade projekt under dagen. Ett exempel på detta var avdelning Långben på Pyrets förskola i Malmö som arbetade med läslappar för att få barnen intresserade av läsning. De började faktiskt med att lämna ut läslappar redan till 1:åringar. Sedan sker en vad jag förstod det som lyckad progression vad gäller läsandet och de flesta kan läsa innan de börjar förskoleklass. Andra projekt som lyftes fram var pappabokcirklar, samarbete med idrottsföreningar, läsombud, att skriva sig till läsning och ett helt fantastiskt projekt som Karin Johansson från Malmö stadsbibliotek och Anneli Björkhagen Turesson från Malmö högskola berättade om. “Godnattsagor inifrån“, ett projekt där föräldrar i fängelser runt om i Sverige läser in godnattsagor till sina barn. När en ljudupptagning spelades upp där en av papporna läser Alfons på klingande malmöitiska blev jag alldelses varm i hjärtat. Ett fantastiskt projekt där syftet är att stärka relationen mellan barn och föräldrar och minska de negativa effekterna som kan uppstå I och med fängelsetiden.

Ett annat intressant projekt som Martin Widmark (författare) pratade om var projektet “En läsande klass”. Martin betonade att läsning ger många positiva effekter. En av dem är tillgång till en rad olika kostymer att identifiera sig själv och världen med vilket i sin tur kan leda till en ökad tolerans (mer aktuellt nu med tanke på valresultatet I Europa). Han pratade också om en läsande familj om vikten av läsning för barnen i hemmet.

Ja varför är läsande så viktigt? Sista talaren Judith A Langer, som jag förresten såg här uppe i biblioteket igår, pratade om literature envisionment building, om meningsskapande genom att läsa litteratur. Om den kreativa och innovativa aktivitet som försegår när vi bland annat läser skönlitteratur. Något som man skulle kunna använda sig mer av inom högskolan tänker jag. Att läsa skönlitteratur parallellt med facklitteratur. Detta vill jag läsa mer om, ser att vi har flera av Judiths böcker I biblioteket. Lite sommarläsning kanske?