Vad betyder det där “peer review”?

I vårt möte med studenter i undervisning, handledning och informationsdiskar får vi ofta frågan vad det där “peer review” egentligen är för något och varför det framhålls som så viktigt av lärare och handledare. Många studenter vet att det är bra att klicka i rutan för peer review när man söker i olika databaser, men många är osäkra på vad det innebär. Eftersom peer review-granskning är en ganska komplicerad process i många olika steg har vi gjort en informativ film, där vi försöker reda ut begreppet och varför det är viktigt.

Vi gjorde en film…

Innan sommaren fick en kollega och jag en förfrågan av en lärare om vi skulle kunna göra en film som skulle fungera som en läranderesurs i en kurs på lärarutbildningen. Studenterna på kursen skulle göra en kunskapsöversikt.  Önskemålet var att filmen skulle ta upp olika typer av genrer av texter som kan vara intressanta att använda i en sådan kunskapsöversikt. Kul och inspirerande och även utmanande tyckte vi. Vi insåg dock att vi skulle ha något begränsade resurser så vi beslutade oss ganska så snabbt för att testa att göra en lite enklare film med hjälp av vår Iphone.

Sagt och gjort så började vi skissa på innehåll och hur vi med hjälp av filmmediet skulle kunna illustrera detta. En rolig och kreativ process där vi fick tänka till ordentligt, prova, ändra och göra om. Till slut blev manuset färdigt och rekvisitan föll på plats. Det blev en film som vi spelade in i en tagning. Vår tanke med filmen är att uppmuntra studenter att börja reflektera över olika typer av texter. Vi fokuserar framförallt på tidskrifter och artiklar och resonerar om skillnaderna mellan olika genrer. Vi frågar också ”hur tänker ni att ni kan använda er av artiklarna i de olika typerna av tidskrifter”?

Filmen är ungefär 6 minuter i all sin enkelhet. Resultatet kan ni se här:

http://youtu.be/lGNzqPoL6ik

Populärvetenskapligt skrivande som didaktiskt verktyg

Artikel i Högre utbildning http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/hus/article/view/4754 om hur naturvetarstudenter tränar sina kommunikationsfärdigheter genom att skriva populärvetenskapligt.

Studenterna har som uppgift att skriva en populärvetenskaplig artikel om sitt examensarbete och den tänkta målgruppen är gymnasieelever på naturvetarprogrammet.

Det här är en uppgift som de flesta studenter uppskattar. Studenterna måste angripa sitt ämne på ett annorlunda sätt och de får ett vidare perspektiv på det egna ämnet. Ämnet sätts även in i en kontext utanför det mer vetenskapliga sammanhanget.

En sak som slår mig när jag läser artikeln är hur viktigt det är att våra studenter får orientera sig med olika texttyper i sin utbildning. Genom att undersöka och använda olika textgenrer lär studenterna sig hur och i vilka sammanhang de kan användas. Inte minst för att de ska förstå vetenskapliga texter.

Att skriva och arbeta med populärvetenskapliga texter tror jag är ett utmärkt sätt för detta! Eller vad säger ni?