Samarbete mellan bibliotekarie och lärare

I ett tidigare inlägg beskrev Carina om hur mycket bättre en undervisning kan bli om läraren på kursen, med sin ämneskunskap, är med på tillfället. Och visst är det så att undervisningen får en annan tyngd när vi har planerat tillsammans med lärarna. Om lärarna tycker informationssökning är en viktig del kommer troligtvis studenterna också tycka att det är viktigt. Att planera tillsammans kan ju innebära en mejlkorrespondens eller att man träffas, eller varför inte Lync nu när det introduceras på hela högskolan? Jag föredrar att träffas, ett möte ansikte mot ansikte genererar ofta ett fortsatt samarbete.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *