Filma föreläsningar

Jag har vid några tillfällen pratat med lärare som av olika anledningar vill filma sina föreläsningar. Det kan handla om att en medarbetare ska gå i pension och man vill spara dennes föreläsningar inför kommande studentgrupper. Någon vill testa att lägga ut filmade föreläsningar för sin distanskurs. Ibland kanske man vill ge studenter eller lärare möjlighet att ta del av föreläsningstillfällen som man annars skulle ha missat. Med den teknik som finns tillgänglig idag har man en ganska god möjlighet att filma själv, men om man vill ha en mer professionell hjälp kan man kontakta Stefan Bresche på IT-avdelningen. Stefan hjälper till att filma och lägger sedan ut filmen på webben om det är det man vill.

För att få mer information, kontakta Stefan.

Samarbete mellan bibliotekarie och lärare

I ett tidigare inlägg beskrev Carina om hur mycket bättre en undervisning kan bli om läraren på kursen, med sin ämneskunskap, är med på tillfället. Och visst är det så att undervisningen får en annan tyngd när vi har planerat tillsammans med lärarna. Om lärarna tycker informationssökning är en viktig del kommer troligtvis studenterna också tycka att det är viktigt. Att planera tillsammans kan ju innebära en mejlkorrespondens eller att man träffas, eller varför inte Lync nu när det introduceras på hela högskolan? Jag föredrar att träffas, ett möte ansikte mot ansikte genererar ofta ett fortsatt samarbete.