Svenska ämnesord och WebDeweySearch

Just nu planerar jag ett undervisningstillfälle i Svenska ämnesord för bibliotekskollegor. Svenska ämnesord finns nu i en ny version.  I databasen Svenska ämnesord finns termer, som används av många svenska bibliotek för att innehållsbeskriva medier – ett tips för att hitta söktermer för sökningar i Summon och Libris.

Sedan sommaren 2011 använder Malmö högskolas bibliotek det internationella klassifikationssystemet Dewey Decimal Classification (DDC), vilket möjliggör samarbete med utländska bibliotek i tillgängliggörandet av medier. Är man nyfiken på det nya sifferbaserade klassifikationssystemet och vad siffrorna betyder kan man använda sökverktyget WebDeweySearch.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *