Intervju i Universitetsläraren om breddad rekrytering

Tererektryteringsa Tomasevic, ansvarig för det övergripande arbetet med breddad rekrytering vid Malmö högskola och prefekt för Institutionen för språkstudier, intervjuas i Universitetsläraren (nr 3, 2015). Hon framhåller bl a: “Ju mer mer mångfald vi har inom olika utbildningar desto bättre förberedda är studenterna på att verka i den föränderliga värld de skall möta”.

1st International CUA Conference on Endangered Languages

img389Professor Karina Vamling participates in the 1st International Caucasus University Association (CUA) Conference on Endangered Languages, organized in Ardahan, Turkey, by Caucasus University Association, Ardahan University. Dates: October 13-16, 2014.

The title of her paper is “Internet as a tool for language development and maintenance?”, where she discusses Megrelian as a case in point.

Read more:
https://ardahan.edu.tr/cuaconference2014/