Svenska ämnesord och WebDeweySearch

Just nu planerar jag ett undervisningstillfälle i Svenska ämnesord för bibliotekskollegor. Svenska ämnesord finns nu i en ny version.  I databasen Svenska ämnesord finns termer, som används av många svenska bibliotek för att innehållsbeskriva medier – ett tips för att hitta söktermer för sökningar i Summon och Libris.

Sedan sommaren 2011 använder Malmö högskolas bibliotek det internationella klassifikationssystemet Dewey Decimal Classification (DDC), vilket möjliggör samarbete med utländska bibliotek i tillgängliggörandet av medier. Är man nyfiken på det nya sifferbaserade klassifikationssystemet och vad siffrorna betyder kan man använda sökverktyget WebDeweySearch.

Bra artikel om handledning

Biblioteket är just nu i slutfasen av ett projekt som heter Studenthandledning i frirummet. Projektet är ett samarbete mellan biblioteket och SPS/Studieverkstaden på Malmö högskola. Kort handlar projektet om att undersöka bibliotekariens och språkhandledarens  handledarroll i  högskolan och vi tittar också på hur samarbetet mellan Studieverkstaden och biblioteket kan stärkas. Vi återkommer så klart till projektrapporten inom kort när den väl är färdig. Så länge kan vi i projektgruppen inte motstå att tipsa om en artikel som varit en stor källa till inspiration. Artikeln heter ”Handledning av examensarbeten som lärande i the zone of proximal development” och är skriven av David Ekholm, doktorand i socialt arbete vid Linköpings universitet och den är publicerad i senaste numret av Högre utbildning.  Artikeln problematiserar handledarrollen i förhållande till studenten och ger värdefulla perspektiv på handledningsprocessen. Rekommenderas varmt!

http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/hus/article/view/5342/4904

 

 

 

Men kostar ni ingenting?

Ibland dyker det upp gästbloggare här på I huvudet på bibliotekarien. Idag bloggar Lotta Wogensen, funktionsansvarig för Kundtjänst & undervisning på biblioteket här:

Vi får ibland frågor från lärarkollegor, om vad vi kostar när vi går in och undervisar i deras kurser. Och svaret är – ingenting.  Jo, naturligtvis kostar det, men fakulteterna betalar inget extra när vi går in och undervisar om informationssökning, värdering, källkritik och referenshantering.  Att undervisa inom dessa områden hör till högskolebibliotekets kärnverksamheter – det är det vi gör. Likväl som vi köper in böcker, katalogiserar, ställer databaser till förfogande, stödjer vetenskaplig publicering, så har vi en omfattande pedagogisk verksamhet där vi handleder och undervisar studenter. Biblioteksbesök, boklån, databassökning, forskarpublicering och undervisning i informationssökning har ni redan betalt med högskolegemensamma resurser. Så tveka inte att boka undervisning i informationssökning genom dina kontaktbibliotekarier. Det har dina studenter rätt till!

Lotta Wogensen, funktionsansvarig Kundtjänst & undervisning

Smart pyssel

Fredagen den 30 november har vi kompetensfredag på Bibliotek och IT och tipsar varandra om olika sätt att använda mobil utrustning i jobbet – appar, siter, trix, med mera. I kommentarerna till det här inlägget hittar du dessa idéer och tips!

Roligaste fortbildningen

”Vem äger rättigheterna till en artikel som publicerats i en vetenskaplig tidskrift?” ”Vet dom som granskar vem som skrivit artikeln och kan det innebära risk för jäv?” Två frågor som tandteknikerstudenter ställde oss inför gårdagens slutseminarium. Två viktiga och mycket stora frågor som de själva formulerat efter sitt arbete med fallet ”Such a MeSH”.

Vi avslutade fallet för denna höst för 5e? 6e? året i rad; min tandteknikerkollega Evaggelia Papia, bibliotekariekollegan Helena och jag. Efter att studenterna fått fallet om Pelle får de undervisning av biblioteket. Därefter fortsätter de att arbeta vidare i basgrupp och ställer oss slutligen nyuppkomna frågor till stutseminariet som vi besvarar då.

Att besvara dessa frågor är en av årets roligaste fortbildningssituationer. Det kräver sökningar och fördjupning utöver det vanliga, nagelfarande av databasers bakgrundssidor och att jag konsulterar mina kollegor i frågor de kan bättre än jag, till exempel i upphovsrätt. För att kunna besvara frågorna såsom studenterna ställt dem måste jag utöka mina sakkunskaper samtidigt som jag får en bild av hur studenterna närmar sig några av de otaliga aspsekterna av information, vetenskaplighet och sökningar. I arbetet med fallet tror jag vi lär oss mycket av varandra – studenter, lärare och bibliotekarie.

Sökverkstad med drop-in

På biblioteket har vi sedan länge undervisat i huvudsak på två sätt. Dels förbokade lektioner, dels förbokade handledningar. På Biblioteket Hälsa och Samhälle har vi upplevt att handledningarna har varit väldigt tidskrävande, och många gånger är de problem användarna behöver hjälp med av sådan art att man ganska snabbt och enkelt kan hjälpa dem att komma vidare i sitt arbete. Därför gör vi den här terminen ett försök med en öppen sökverkstad med drop-in. Sökverkstaden, som bemannas av en bibliotekarie, är öppen 12-14 på onsdagar och lokalen är Ellipsen. Antalet besökare har varierat mycket, men det verkar lovande så här långt.

Forskningsbaserad utbildning – AKL-kurs, 5 hp

För att fördjupa mina kunskaper inom det pedagogiska området, läser jag just nu kursen Akademiskt lärarskap – forskningsbaserad utbildning, 5 hp. Syftet med kursen är ”att ge olika perspektiv på vad forskningsanknuten undervisning kan betyda och hur den kan komma till uttryck i egen undervisningspraktik”.  Genom kursen känner jag att jag kommer att utveckla min undervisning genom nya kunskaper, bla om olika forskningsbaserade pedagogiska modeller. Genom kusen har jag också  lärt känna personal från högskolans olika områden. Just nu funderar jag på min examinationsuppgift och hoppas kunna fördjupa mig i hur min undervisning kan utvecklas och bidra till en bättre forskningsbaserad undervisningsmiljö. Jag hoppas att kursen kommer att ges vid fler tillfällen så att fler får möjlghet att gå kursen!

I huvudet på studenten

Som bibliotekarier har vi förmånen att få träffa studenter från många olika områden på Malmö högskola. Vi får ta del av intressanta uppsatsämnen, vi får inblick i problem som studenter stöter på i sökandet efter relevant forskning och vi kan få vara med om guldstunder som när studenten hittar en vetenskaplig artikel eller bok som matchar uppsatsämnet perfekt. Inte minst kommer vi studenternas uppsatsarbete nära när de bokat handledning i informationssökning. Hur hittar jag internationell forskning? Hur gör jag en systematisk litteraturstudie? Hur avgränsar jag min sökning? Var kan jag hitta ny forskning? Detta är några exempel på frågor som vi försökt hjälpa studenter med under hösten 2012.
I rapporten Studenten i informationssökningsprocessen kan man läsa mer om vad som rör sig i huvudet på studenten när det gäller informationssökning.

Läs mer om bibliotekets handledning

Corkboard på storföreläsning

Häromveckan testade jag Corkboard i undervisning för första gången. Corkboard är en virtuell anslagstavla som man kan sätta upp ”postitlappar” på. En kollega och jag hade en storföreläsning om källkritik för en grupp studenter på första terminen på sitt program. Det är rätt svårt att just föreläsa om källkritik. Eftersom det handlar så mycket om värderingar behövs det ofta att man inte bara föreläser utan också diskuterar med studenterna. Diskussioner i storgrupp (i det här fallet rörde det sig om ca 90 studenter) är svårt. Vi var i en stor aulaliknande brant sal, för att kunna höras behöver man mikrofon. Dessutom känner inte studenterna varandra så väl än och det är inte alltid så enkelt att räcka upp handen i en så stor grupp. Därför kändes Corkboard som att det skulle kunna vara en möjlig lösning. Studenterna skulle kunna diskutera en fråga med dem som sitter runtom och sen skriva ner anonymt på postitlapparna.

Men den här gången funkade det inte riktigt så bra som jag tänkt mig. Jag hade oroat mig lite över att det inte skulle finnas tillräckligt med datorer eller smartphones i gruppen, men det verkade inte vara ett problem. Däremot tog det lite tid för studenterna att komma in på det trådlösa nätet och hitta till anslagstavlan (för att det inte skulle bli för krångligt med adressen hade jag gjort om den till en tinyurl). Men det jag verkligen inte hade räknat med var att studenterna skulle skriva lappar med nonsens, ingen skrev det vi hade bett dem om att göra. Det hela slutade med att vi fick stänga corkboardfönstret, studenterna fick prata i den stora gruppen och en av oss skriva på tavlan istället.

Det vi borde gjort är ju att ha inlett lektionen med att låta alla testa. Då ser man till att alla kommer ut på nätet, och alla får lov att skriva av sig. Då tror jag att det skulle bli seriösare svar under själva den riktiga övningen. Jag tror helt enkelt att studenterna blev för osäkra över både hur det skulle se ut med lapparna och hur vi skulle använda det de skrev.

För den som vill läsa mer om Corkboard och andra samarbetsverktyg har Åsa Kronkvist, ikt-pedagog på Högskolan i Kristianstad, gjort en sida: Samarbeta online.

Hur lär man sig söka information?

En bra utgångspunkt tänker jag är att faktiskt se informationssökning som något särskilt som ska läras, alltså inte något som man får försöka få koll på medan man egentligen gör något annat (t ex skriver en uppsats). Ja, informationssökning måste så klart vara inbakad i något annat ibland – för det mesta – annars skulle det ju inte ha så stort syfte, men för att lära sig informationssökning är det en poäng att ibland koncentrera lärandet på just det.

Ett klassiskt exempel på en informationssökningsuppgift är den annoterade bibliografin: att utifrån en frågeställning söka litteratur, välja ut ett antal källor och göra en kort beskrivning av varje källa med en motivering till varför man valt den till sin bibliografi. Motiveringen kan handla om typen av källa (”jag valde den här för att det är en vetenskaplig artikel…”), författare (”…av en författare som är välkänd forskare inom området…”) eller utifrån abstract och ämnesord (”…abstract och ämnesord stämmer överens med min frågeställning…”). Man behöver alltså inte läsa varje enskild källa för att göra sin bibliografi, syftet med uppgiften är istället att söka litteratur men också att träna på att välja källor.

En bra sak med den här uppgiften tycker jag är att den så lätt går att knyta till andra uppgifter studenten ska göra. En annoterad bibliografi kan man ju göra i samband med att man skriver uppsats, men här får man koncentrera sig just på informationssökandet och –väljandet. Sedan kan man gå vidare och fortsätta arbeta med de andra delarna i uppsatsen.

Det finns mycket skrivet om annoterade bibliografier på nätet, bl a finns en kort beskrivning i en exempelsamling om examinationer från NSHU: http://www.kursutveckling.se/dok/nshu_Examination.pdf. Där finns också många andra tips på uppgifter och examinationer som kan stärka studenters informationskompetens.

Och googlar man på annotated bibliography får man många exempel på hur man kan utforma uppgiften.

På bloggen kommer vi att fortsätta tipsa om uppgifter som utvecklar studenternas informationskompetens. Har du någon bra uppgift, skriv gärna i kommentarsfältet!