LILAC 2019 – The Information Literacy Conference – part 2

I våras åkte jag, Markus Svensson, och min kollega Kristina Ericson till Nottingham för att medverka på konferensen LILAC 2019. Som tidigare nämnts så är fokus för konferensen literacitet (eller, om man så vill, informationskompetens) och den erbjuder ett ypperligt tillfälle att få koll på dagsläget på forskning och praktik inom detta.

Eftersom jag mestadels arbetar med undervisning så besökte jag många seminarium och workshops med just detta fokus.  Många delar av undervisningsinsatserna har digitaliserats och detta innebär också en ökad grad av spelifierat lärande, d.v.s. “att använda mekanismer från spelvärlden, som poängsystem, rollfigurer eller klättringar till högre nivåer” eller “att utnyttja (kända) spel och spelmiljöer i skolan” (https://skolvarlden.se/artiklar/spelifierat-larande).

Här följer ett litet axplock av det jag tyckte var intressantast på konferensen (med länkar att hitta mer info, om möjligt):

I´m not calling you a liar, but don´t lie to me: getting personal with source evaluation (Kathleen Phillips, Eryn Roles & Sabrina Thomas)

Ett intressant och nytt sätt att tänka och undervisa källkritik presenterades från en grupp undervisande bibliotekarier från Penn State University, USA. Modellen kallas IF I APPLY och är ett sätt att arbeta med källor som, utöver de vanliga källkritiska kriterierna, tar in även de emotionella aspekter som vägs in när vi väljer källor.

I de tider av “fake news” vi lever i är det bra om vi kan skilja på forskning och tyckande. Ett vanligt problem för studenter är att de väljer källor som passar deras grundinställning till ämnet de skriver om. Detta är inte forskning – för att ett arbete ska kunna ses som forskning måste personliga perspektiv läggas åt sidan och även problematiska källor kunna beaktas. För att komma till tals med detta så kräver IF I APPLY-modellen att personlig partiskhet identifieras och att även motstridiga eller problematiska källor används och utvärderas.

Följ länken för en klar och koncis översikt på hur modellen kan tillämpas:

https://guides.libraries.psu.edu/WC/HPA210

“Escaping” the library induction: a game-based learning approach to developing students´ library skills. (Hazel Glasse)

Ett praktiskt sätt att engagera studenter med spelifierat lärande introducerades och demonstrerades av Hazel Glasse från University of Derby. Istället för att hålla traditionella biblioteksintroduktioner så anordnar biblioteket upplevelsebaserad praktisk undervisning där studenterna sätts i en fiktiv situation där biblioteket är under zombie-attack. Detta förmedlas med en filmsnutt före och efter övningarna som fiktionaliserar workshopen.

Studentgruppen delas in i lag som kämpar för att klara av övningarna snabbast och smartas och på det sättet gå ut som segrare eller, i det här fallet, “överlevare” i zombie-attacken. Konkurrens-situationen gör att de olika biblioteksbaserade momenten (t.ex. lära sig OPAC, Dewey-system, hitta i bibliotekslokalen m.m.) inte känns lösryckta utan en del i ett fiktivt narrativ, vilket gör undervisningen spännande och, till-och-med, underhållande.

 

Collaboration of library and students: increasing outreach of the student thesis (Sylvia Moes, Sebastien Valkenberg & Rogier van der Blaak)

Ett nederländskt bibliotekarieteam har förnyat deras forskarförberedande utbildning genom att kombinera uppsatsskrivande med en 7,5-poängskurs i att skriva populärvetenskap utifrån sin uppsats och publicera den på en webbtidsskrift. Kursen utförs som ett problembaserat lärande i gruppform, där medstudenterna får agera som kritiska vänner till studenternas textbidrag och lära sig processen i att publicera artiklar. 

Universitetet har utvecklat detta i nära samarbete med en populärvetenskaplig nättidsskrift (De Focus) och är på så sätt ett “real case scenario”, där slutprodukten kommer läsas av en initierad läsekrets. På det sättet är kursen inte ett simulerat test, utan “the real deal”. Kursen har lyckats ge studenternas uppsatser en mycket större spridning än om de enbart varit tillgängliga via läroplatsernas repositorium och arkiv.

 

Naturligtvis fanns det fler intressanta föredrag och seminarium som jag hann med under dagarna, men jag vill först och främst berätta om de som jag tyckte var mest intressanta! Jag ser fram emot att få testa de nyvunna idéerna praktiskt inom kort.

/ Markus Svensson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *