Teachmeet om referenshantering, växthusodling av idéer mm

För ett par veckor sedan var jag i England på LILAC-konferensen. En av programpunkterna var ett Teachmeet, där jag tyckte det här var höjdpunkterna:

scones
Konferensscones

10 days of RefWorks. Clare McCluskey på York St John University hade gjort en blogg som introducerade studenter till referenshantering i allmänhet och RefWorks i synnerhet. Bloggen består av 10 korta lektioner: http://blog.yorksj.ac.uk/10daysrefworks/

Greenhousing for IL: letting good ideas grow. Julie Moody från Plymouth university berättade om ett sätt att ta hand om nya idéer som de kallar för greenhousing. Bakgrundstanken är att man ska ta hand om idéer precis som man gör med växter, varsamt i början med mycket sol (välvillig inställning) och lite regn (döm inte ut idéerna för snabbt). På Julies bibliotek ordnade de greenhousing-workshops med ett övergripande tema där de tog fram idéer som de skulle kunna arbeta vidare med. Själva greenhousing-konceptet verkar komma från en bok som heter Sticky wisdom.

Engaging first year students. Jasmine Jefferson och Vanessa Earp från Kent State University i Ohio, berättade om hur deras bibliotek välkomnar nya studenter med trevliga, inte särskilt studierelaterade aktiviteter. Varje terminsstart ordnar de Late Night at the Library där de håller öppet biblioteket mellan 10 och 2 på kvällen/natten för nya studenter och bjuder på pizza, popcorn och dj mm. I slutet på vårterminen ordnar de en ”Stress free Zone” som ett sätt att ge tentapluggande studenter en puas med fika och möjlighet att gosa med en hund via universitetets ”Dogs on Campus Pet Therapy Program”. Det övergripande syftet med aktiviteterna är att ge studenterna en positiv biblioteksupplevelse och en informell kontakt med bibliotekarierna, och i förlängningen även att behålla de studenter som annars kanske är på väg att hoppa av sina studier.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *