Avslutning i projektet och artikel i nyhetsbrevet

Nyligen avslutade vi vårt projekt ”Studenter som medskapare av undervisning i att söka, samla och värdera information”.  Projektet har vi skrivit om tidigare i bloggen men i veckan skrevs det också om projektet i Malmö högskolas nyhetsbrev för medarbetare. Väldigt roligt. Hoppas att det kan bidra till att våra tankar och erfarenheter når ut till fler på högskolan. Vi har bland annat presenterat projektet internt inom vår organisation samt på vårt BIT-råd. Till hösten kommer vi att presentera projektet på Fokus: Studenters lärande 2015, Malmö högskolas pedagogiska konferens, och sen hoppas vi även på ytterligare möjligheter!

Projektet har varit väldigt givande och spännande och självlärt ville vi fira att detta genom att gå ut på restaurang. Fantastiskt god mat men framförallt väldigt trevligt sällskap! Så här glada är vi i projektgruppen :-)

bild 2[3]

 

Publicerat i Bibliotekarierollen | Taggat , , , | Lämna en kommentar

Tips på artiklar att läsa inför höstens Spanarverkstad?

Academic Libraries and Innovation: A Literature Review
Curtis Brundy
http://www.libraryinnovation.org/article/view/420/625

Do we need libraries?
Steve Dennings
http://www.forbes.com/sites/stevedenning/2015/04/28/do-we-need-libraries/

When Open Access is the norm, how does scientists  work together online?
Jon Udell
http://blogs.plos.org/scicomm/2015/04/13/hello-world/

Does Peer review do more harm than good?
Luc Rinaldi
http://www.macleans.ca/news/canada/does-peer-review-do-more-harm-than-good/

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

En meny över olika sätt att undervisa på

Jag fortsätter att rapportera från konferensen LILAC som jag besökte i mitten av april (och skrivit några andra blogginlägg om). På ett föredrag berättade bibliotekarier från Sheffield Hallam university om ett ramverk över undervisningsmetoder de hade använt sig av när de ville förändra sin undervisning. teaching approaches menuRamverket, eller menyn som den kallas, har tagits fram av pedagogiska utvecklare vid Sheffield Hallam och innehåller olika undervisningsmetoder uppdelat på fyra olika områden:

  • Independent learning
  • Work-related learning
  • Information-focussed learning
  • Peer-learning

Fördelarna med att använda olika metoder listas, liksom förslag på bedömning och olika it-verktyg som kan användas och länkar till mer information och case.

Menyn funkar både som inspiration inför undervisning, men också som en hjälp när man vill utvärdera eller reflektera över sin undervisning utifrån vilka metoder man använder.

Menyn hittar man här: https://blogs.shu.ac.uk/shutel/files/2014/10/TeachingApproachesMenu_full_version07external.pdf. Det har en creative commons-licens som innebär att man får använda, sprida, modifiera och bygga vidare.

Publicerat i Högskolepedagogik, Undervisning | Taggat , , , | Lämna en kommentar

Teachmeet om referenshantering, växthusodling av idéer mm

För ett par veckor sedan var jag i England på LILAC-konferensen. En av programpunkterna var ett Teachmeet, där jag tyckte det här var höjdpunkterna:

scones

Konferensscones

10 days of RefWorks. Clare McCluskey på York St John University hade gjort en blogg som introducerade studenter till referenshantering i allmänhet och RefWorks i synnerhet. Bloggen består av 10 korta lektioner: http://blog.yorksj.ac.uk/10daysrefworks/

Greenhousing for IL: letting good ideas grow. Julie Moody från Plymouth university berättade om ett sätt att ta hand om nya idéer som de kallar för greenhousing. Bakgrundstanken är att man ska ta hand om idéer precis som man gör med växter, varsamt i början med mycket sol (välvillig inställning) och lite regn (döm inte ut idéerna för snabbt). På Julies bibliotek ordnade de greenhousing-workshops med ett övergripande tema där de tog fram idéer som de skulle kunna arbeta vidare med. Själva greenhousing-konceptet verkar komma från en bok som heter Sticky wisdom.

Engaging first year students. Jasmine Jefferson och Vanessa Earp från Kent State University i Ohio, berättade om hur deras bibliotek välkomnar nya studenter med trevliga, inte särskilt studierelaterade aktiviteter. Varje terminsstart ordnar de Late Night at the Library där de håller öppet biblioteket mellan 10 och 2 på kvällen/natten för nya studenter och bjuder på pizza, popcorn och dj mm. I slutet på vårterminen ordnar de en ”Stress free Zone” som ett sätt att ge tentapluggande studenter en puas med fika och möjlighet att gosa med en hund via universitetets ”Dogs on Campus Pet Therapy Program”. Det övergripande syftet med aktiviteterna är att ge studenterna en positiv biblioteksupplevelse och en informell kontakt med bibliotekarierna, och i förlängningen även att behålla de studenter som annars kanske är på väg att hoppa av sina studier.

Publicerat i Informationskompetens, Undervisning | Taggat , , , | Lämna en kommentar

Teachmeet med många möten

När jag ändå är igång och skriver så måste jag även passa på att berätta om ett Teachmeet som Malmö högskola anordnade tillsammans med Pedagogisk inspiration Malmö. Ett Teachmeet där grund-, gymnasie- och högskolebibliotekarier träffades för att utbyta erfarenheter, nätverka och lära tillsammans. Läs mer om detta Teachmeet på temabloggen ”Skolbibliotek Malmö”: Teachmeet med många möten och Läshundar på Teach-/ Bibmeet.

Talarna:
Pernilla Fröjdh, Malmö högskola – Högskolans samarbete med Pauliskolan
Linnea Eriksson, Malmö latinskola – Poesiverkstad med gymnasiesärelever
Ewa Stenberg, Malmö högskola – Coachning för reflekterande kring undervisning
Barbro Hallberg, Pedagogisk inspiration Malmö – Skärminspelningsverktyget Screencast-O-Matic
Monique Ghoce, Värner Rydénskolan – Stärka elevers självkänsla genom skolbiblioteket
Jessica Zaar, Malmö högskola – Reflective teaching
Devin Andersson, Sorgenfriskolan – Rollspel för språkutveckling
Jenny Magnusson, Malmö högskola – Tidslinjer över undervisning
Berit Wijk och Annie Gäre Hejll, St Petri skola – Bulltips
Alba Lira-Morel, Videdalsskolan – Förmedla elevers kunskap med digitala verktyg
Jörgen Persson, Mellanhedsskolan – Läshundar (är inte med på filmen)

Vill du se och höra alla talare så finns filmen här:

Publicerat i Bibliotekarierollen, Kompetensutveckling | Taggat , , , , , , , | Lämna en kommentar

Utmaning Orkanen!

Idag har jag och min kollega Jessica Zaar träffat ett 60-tal 6-klassare från Munkhätte- och Höjaskolan. Jättetrevliga elever som kom hit till högskolan inom ramen för samarbetsprojektet ”Inspiration Fem” som bland annat syftar till att skapa en kontakt mellan Malmö högskola och årskurs 5-elever och att skapa ett intresse för högskolestudier hos eleverna. Eleverna hade innan de kom till oss varit på K3 och träffat lärare och utfört någon form av experiment med robotar och annat, spännande! När de sedan kom till oss på Orkanenbiblioteket välkomnade vi dem till och berättade bland annat lite kort om Orkanenbiblioteket och om vem som pluggar här. Sedan var det dags för ”Utmaning Orkanen”, en skattjakt där de fick gå runt och upptäcka och bekanta sig med biblioteket vilket alla gjorde med stor entusiasm!

När vi frågade om det var någon som hade planer på att plugga på universitet eller högskola var det flera som räckte upp handen. Härligt att se och jag hoppas verkligen att jag får träffa flera av dem här på Malmö högskola om några år :-).

Publicerat i Bibliotekarierollen | Taggat , , , , | Lämna en kommentar

Medieverkstadens invigning

Fredagen 10 april invigdes så äntligen Medieverkstaden!

Redan vecka 9 smygstartade verksamheten i Malmö högskolas nya medieverkstad, placerad i Orkanenbiblioteket i rum C 527, i närheten av studieverkstad och AKL. Till verkstaden välkomnas både lärare och studenter som har frågor om digitala former för lärande och undervisning.  Hit kan man komma med frågor och funderingar kring flippade klassrum, digitala examinationer, inspelat kursmaterial m.m. för att få tips och råd och ta del av andras erfarenheter i syfte att ”utveckla användandet av IKT som pedagogiskt redskap”: en av högskolans strategiska satsningar 2014 – 2016.  Utgångspunkten är pedagogisk och verkstaden bemannas gemensamt av AKL och BIT.

Medieverkstaden är öppen för drop-in besök 13 – 16 måndag, tisdag och onsdag. Utöver det finns möjlighet att boka tider för att arbeta med mindre utvecklingsprojekt.

Missade du invigningen? Kolla in bildspelet och se alla som var där och minglade.

Publicerat i Okategoriserade | Taggat , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Studenter som medskapare av undervisning i att söka, samla och värdera information – rapport klar!

Som vi tidigare skrivit om här i Bloggen (se bland annat Hannas förra inlägg)  så har vi under 2014 genomfört ett projekt om studenter som medskapare av undervisning i informationssökning. Syftet med projektet har varit att utveckla metoder för att ta tillvara studenternas erfarenheter och tidigare kunskaper för att stödja deras informationssökning. Vi har velat undersöka på vilka sätt studenterna aktivt kan involveras i undervisningen genom att titta på olika former av brukarinvolvering.

Nu är projektet i sitt slutskede och vi har sammanställt några av erfarenheterna i en projektrapport som ni kan läsa här.

studentinvolvering

Publicerat i Bibliotekarierollen, Informationskompetens, Kompetensutveckling, Studentaktiva arbetsformer, Undervisning | Taggat , | Lämna en kommentar

Postersnack på LILAC

Jag är på iposter_lilac_studenternformationskompetenskonferens i England. Konferensen heter LILAC och är en årlig konferens med i första hand engelska bibliotekarier som deltagare. Idag har jag visat och pratat om postern jag tagit med mig som handlar om ett projekt vi arbetat med där vi försökt att involvera studenterna mer i vår undervisning. Det var många som kom och tittade och var intresserade av projektet. Flera arbetade eller ville arbeta mer studentaktivt och kunde känna igen sig i svårigheterna vi hade att engagera studenterna. Postern och den handout med beskrivning av metoderna finns på den här sidan, och där kommer så småningom även projektrapporten att finnas.

 

Publicerat i Okategoriserade | Taggat , , | Lämna en kommentar

Handleda tillsammans

När vi handleder studenter i informationssökning händer det rätt ofta att studenterna frågar oss saker som vi hänvisar till handledaren. ”Det där får du ta med din handledare”, är en fras jag känner att jag upprepar lite för ofta ibland, t ex som svar på frågor om hur många artiklar man måste hänvisa till, ellehandledning händerr vad som är ett rimligt sökresultat för uppsatsämnet. Häromdagen träffade jag en lärare som undervisar studenter i en forskningsmetod, och som hade liknande upplevelser. Studenterna ber henne att hon ska svara på frågor om vilken variant av forskningsmetoden de ska använda, istället för att ta den diskussionen med sin handledare. Men det den här läraren sa var att hon gärna blev involverad om hon kunde träffa både handledaren och studenten samtidigt. Och jag tänker att en träff med både handledare och student borde vi på biblioteket också erbjuda lite oftare. Annars är ju risken att man lämnar studenten i en position när hen ska förhandla mellan det vi säger och det handledaren säger, men utan riktigt stöd för att göra det.


Publicerat i Handledning, Handledning i informationssökning | Taggat , | Lämna en kommentar