Forskarporträtt: Malin Jonsson

Den andra forskaren som presenteras i vår serie om instutionens forskning är Malin Jonsson. Nedan följer en intervju som genomfördes i februari 2021.

Vad arbetar du med och vad gjorde du innan du påbörjade din nuvarande tjänst?

Jag heter Malin Jonsson och jag arbetar som doktorand i historia och historiedidaktik vid Malmö Universitet sedan ungefär ett år tillbaka. Mitt intresse för historia väcktes tidigt i livet och när chansen att på gymnasiet läsa en spetsutbildning i historia tog jag den. Jag fortsatte sedan att studera historia på Lunds universitet där jag tog en masterexamen i historiska studier. Utöver historia har jag även studerat konsthistoria, psykologi och pedagogik. Tidigare har jag arbetat som museipedagog vid Historiska museet vid Lunds universitet.

Vad handlar ditt avhandlingsarbete om?

Jag forskar om muntlig historia och migration. Min tidsperiod är modern, och jag är främst intresserad av migration till Sverige under de senaste 50 åren. I mitt projekt samtalar jag med personer som immigrerat till Sverige om deras upplevelser och möten med arbetsliv och utbildningsinsatser. Några av dessa personer har precis kommit till Sverige men andra har levt i Sverige under en längre tid. Jag är intresserad av deras berättelser men även av vilka olika versioner av Sverige som personerna har mött.

Vad fick dig att börja forska om just migration?

Mina intressen inom historia har ofta rört sig vid någorlunda nutida frågor. Jag har dessutom alltid tyckt att muntlig historia och livsberättelser är ett spännande sätt att närma sig det förflutna. Idén till just denna studie kom till viss del från utlysningen av tjänsten, som var formad efter en arbetsmarknadssatsning kallad Snabbspåret för lärare och förskollärare. I detta snabbspår deltar personer som nyligen immigrerat till Sverige. Muntlig historia och migrationshistorisk forskning lämpar sig väl då det mer sällan finns arkivmaterial lämnat av migranterna själva. För att vidga perspektivet något tillkom fler migrantgrupper för att jämföra upplevelser med. Jag är nyfiken på de alternativa berättelserna om Sverige.

Hur kan den här forskningen bidra till att öka vår förståelse för migration och vad bidrar den med till vårt ämne i stort?

Min forskning bidrar till en ökad förståelse av Sverige under olika tidsperioder sett ur andra ögon än de som vanligtvis skriver historia. På så sätt hoppas jag kunna hjälpa till att bredda bilden av Sverige som invandringsland. Genom detta hoppas jag att min forskning kommer kunna bidra till svensk historieforskning, muntlig historia samt migrationshistorisk forskning.

Avslutningsvis – vad är det roligaste med att vara doktorand?

Det finns mycket som är roligt med att arbeta som doktorand! Att få syssla med ett ämne man brinner för, möta forskare och kollegor att utbyta tankar med men även att utmanas av, är några av de saker som jag tycker mest om.