Emma Lundin (SKI) medverkade i utbildningsradion

Häromveckan medverkade Emma Lundin, lektor vid SKI, i utbildningsradion i ett avsnitt om första världskriget. Emma har jobbat på SKI sedan sommaren 2019 och undervisar framförallt i historia och de samhällsvetenskapliga ämnena på lärarprogrammet, vårt kandidatprogram i historia med inriktning mot kulturarvsstudier, och fristående kurser. I sin tidigare forskning har Emma fokuserat på kvinnors kamp för inflytande inom den svenska socialdemokratiska rörelsen och sydafrikanska ANC under apartheidtiden, och hon har skrivit en bok om kvinnor i det brittiska parlamentet. Just nu forskar hon om sydafrikanska exilaktivister i Sverige 1960-1994. 

Avsnittet finns att lyssna på här