Kontakt

Portalansvarig:

Peter Eriksson, doktorand i historia och historiedidaktik

För frågor rörande forskning, forskarutbildning samt grundutbildning:

Professor Johan Lundin, forskningsledare för Historia och historiedidaktik

Bitr. professor Stefan Nyzell, studierektor för forskarutbildningen Historia och historiedidaktik

Fil.dr. Cecilia Axelsson Yngvéus och Fil.dr. Ingmarie Danielsson Malmros, Historiedidaktik, Ämnesansvariga Historia och lärande