Historia och historiedidaktik vid Malmö universitet (History and History Didactics at Malmö University)

Välkommen till Historia och historiedidaktik vid Malmö universitet

Genom denna portal får du tillgång till bloggar och poddar som rör aktuell forskning inom historia och historiedidaktik som bedrivs vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet, Malmö universitet. Vi studerar bl.a. hur samhällen, människors livsvillkor och erfarenheter förändras över tid. Forskningen präglas av ett underifrånperspektiv där vi också studerar historiekultur, historiebruk, historieundervisning och bedömning samt kulturarv. 

För mer allmän information om vår forsknings- och undervisningsmiljö besök gärna vår hemsida.

Welcome to History and History Didactics at Malmö University

This portal provides access to blogs and pods containing current research in History and History Didactics at the Department of Society, Culture and Identity, Malmö University. We study, among other things, how societies, standards of living, and the human experience change over time. Most of our research employs a bottom-up perspective with which we also analyze historical cultures, the use of history, history education, and cultural heritage.

For general information about our research and courses, please visit our homepage.