Museet som slagfält

Detta avsnitt av Just nu och för hemskt länge sedan handlar om The Museum of the Second World War i Gdansk, samt dess före detta museidirektör Pawel Machcewicz. Museet har omgetts av stora kontroverser och agerat slagfält för en kamp om tolkningsföreträde av det förflutna.

Video: The Unconquered.

Video: Föregångaren.

Intervjun med Pawel Machcewicz ägde rum den 25 oktober 2018, då han gästade Historiska institutionen vid Göteborgs universitet, för att hålla ett antal föreläsningar om sina upplevelser i processen med The Museum of the Second World War i Gdansk.

Intervju med Joel Rudnert om avhandlingen “Bland stenyxor och tv-spel: om barn, historisk tid och när unga blir delaktiga i historiekulturen”.

Joel Rudnert disputerade den 22 februari 2019 i ämnet Hisotira och historiedidaktik. Hans avhandling heter “Bland stenyxor och tv-spel: om barn, historisk tid och när unga blir delaktiga i historiekulturen”. Här i ett samtal med Magnus Bergman om sin forskning. Avhandlingen finns tillgänlig här.

Ett historiskt ögonblick

Välkommen till en podcast om historia. Namnet ‘Just nu & för hemskt länge sedan’ har vi valt eftersom vi är intresserade såväl av historien i sig som hur historia berättas, förmedlas och förstås idag.

Vi som ligger bakom podden är Stefan Nyzell och Fredrik Björk, båda historiker och verksamma vid Malmö universitet. Podden är en samproduktion mellan Historiska Studier och Institutet för studier i Malmös historia.

I detta första avsnitt samtalar vi med Mats Roslund och Anders Reisnert om Uppåkra, en av de mest spännande arkeologiska fyndplatserna i Sverige. I kommande avsnitt har vi fortsatt fokus på Uppåkra, men kring förmedlingen av platsen och dess historia.

För den intresserade rekommenderas också den temakväll om Uppåkra som anordnas på Stadsbiblioteket i Malmö den 17 oktober mellan 18-20 [>Mer info]

Lyssna på det första avsnittet >

(Bild: Lunds Universitets historiska museum)

All musik som används i podden är licensierad under Creative Commons. I detta avsnitt är musiken hämtad från Archive.org, närmare bestämt från > denna sida