Museet som slagfält

Detta avsnitt av Just nu och för hemskt länge sedan handlar om The Museum of the Second World War i Gdansk, samt dess före detta museidirektör Pawel Machcewicz. Museet har omgetts av stora kontroverser och agerat slagfält för en kamp om tolkningsföreträde av det förflutna.

Video: The Unconquered.

Video: Föregångaren.

Intervjun med Pawel Machcewicz ägde rum den 25 oktober 2018, då han gästade Historiska institutionen vid Göteborgs universitet, för att hålla ett antal föreläsningar om sina upplevelser i processen med The Museum of the Second World War i Gdansk.

Intervju med Joel Rudnert om avhandlingen “Bland stenyxor och tv-spel: om barn, historisk tid och när unga blir delaktiga i historiekulturen”.

Joel Rudnert disputerade den 22 februari 2019 i ämnet Hisotira och historiedidaktik. Hans avhandling heter “Bland stenyxor och tv-spel: om barn, historisk tid och när unga blir delaktiga i historiekulturen”. Här i ett samtal med Magnus Bergman om sin forskning. Avhandlingen finns tillgänlig här.