Kulturarvsprogrammet deltog i panelsamtal

Sedan några år tillbaka bedriver institutionen för samhälle, kultur och identitet ett arbete med kulturarvsfrågor. Detta arbete har under åren utmynnat i såväl forskning och konferenser om kulturarv som vårt kandidatprogram historia: inriktning mot kulturarv. En viktig del i institutionens arbete med kulturarvsfrågor är bland annat att delta i samarbete med olika organisationer och aktörer där ett exempel är nätverket SKUTT som syftar till att skapa samverkan mellan akademi, kulturarvsinstitutioner och utbildningsorganisationer i Skåne och öresundsregionen. Denna organisation presenteras i videon på länken nedan nedan i ett panelsamtal från museernas vårmöte 2021 där institutionen var representerad av bitr. professor Stefan Nyzell som tillika är programkoordinator för kulturarvsstudier.

Länk till samtalet och information om SKUTT

Genrebild – ett exempel på kulturarv, i detta fall Akropolis i Lindos på den grekiska ön Rhodos