Arbete för ökad kunskap om Öresundsregionen hos barn och unga prisas

I dagarna tilldelades Marianne Bomgren, som i sitt arbete är anknyten till det forskarnätverk kring kulturarv som finns representerat på SKI, allhemstiftelsens pris till Einar Hansens minne vilket historiska studier önskar uppmärksamma genom att återpublicera allhemsstiftelsens besked.

Allhemsstiftelsen pris till Einar Hansens minne på 250 000 kronor tilldelas i år Marianne Bomgren. Hon prisas för sina insatser för att utveckla samarbeten mellan främst museum, skola och universitet i Sverige och Danmark, som gör unga medvetna om att det finns utbildningar och en arbetsmarknad på båda sidorna av sundet. Priset delas ut vid en ceremoni den 15 november i Lund på Grand Hotel.

– Det är överväldigande och oerhört överraskande att få priset. Det väcker arbetslust – vad kan jag göra mer? svarar Marianne Bomgren, som under många år varit anställd som undervisnings- och utvecklingsansvarig i projektet Skoletjenesten Öresund. Marianne Bomgren tilldelas Allhemsstiftelsens pris till Einar Hansens minne för sina utomordentliga insatser för att utveckla samarbete mellan flertal organisationer i Sverige och Danmark som arbetar med frågor om kulturarv och kulturarvsförmedling i Öresundsregionen.

Hon har haft ett särskilt fokus på undervisning och forskning som berör museum-skola-universitet. Tack vare hennes engagemang har skolpersonal vid ett flertal skolor i Danmark och Sverige vidareutvecklat sin kompetens kring kulturarvsproblematik och hon har särskilt bidragit till att lyfta fram frågor om judarnas ställning i Öresundsregionen i ett historiskt perspektiv.

– Det är viktigt att kunskapen om varandra i Öresundsregionen är god. En gränsregion har så många möjligheter. Barn och unga behöver bli medvetna om detta, så att de kan ta del av utbildning och arbetsmarknad på båda sidor, och att de får uppleva att de kan förstå varandra språkligt, säger Marianne Bomgren. Att arbeta med kultur och natur över gränserna är en väg till detta. Att upptäcka skillnader och likheter och hantera dessa skapar interkulturell kompetens, fortsätter hon.

Marianne Bomgren har också aktivt drivit projekt kring vidareutveckling av museipersonals kompetens och medverkat i skapande av samverkansnätverk av museipersonal och forskare från både Malmö universitet och Lunds universitet. Hon har på ett mycket starkt sätt bidragit till att lyfta frågor om Öresundsregionen, dess nationella och transnationella aspekter och därmed utvecklat våra kunskaper om regionen.

– Det mest fantastiska i mitt yrke är att skapa lyckade möten, mellan skolelever, lärare, kulturpedagoger och att väcka nyfikenhet och intresse för vad som ske på andra sidan, säger Marianne Bomgren.

Allhemsstiftelsens pris till Einar Hansens minne

Priset instiftades 2019 och delas ut till den eller dem som i Einar Hansens anda främjat undervisning och forskning i Öresundsregionen. Prissumman är på 250.000 kronor. https://einarhansensallhemsstiftelse.se/

Tidigare mottagare av Allhemsstiftelsens pris till Einar Hansens minne

2020 Orvar Löfgren, professor emeritus i etnologi, fick det för sin omfattande forskningsgärning som bidragit till en ökad förståelse av identiteter, kulturella förhållanden och vardagsliv på båda sidor om sundet.

2019 Hanne Sanders, professor i historia, fick det för sina insatser som historiker och föreståndare för Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet och för att aktivt verkat för forskning och undervisning om Öresundsregionen och förhållandet mellan grannländerna Danmark och Sverige från medeltiden till idag. Hon startade också den bokserie som ges ut av Centrum för Öresundsstudier.