Ny antologi visar historieämnets bredd på Malmö Universitet

Arbetarlitteratur, morierna i den spanska historiekulturen och mayaindianernas tidsfilosofi är några av de ämnen som diskuteras i den nya boken Cross-sections/tvärsnitt: Historical perspectives from Malmö University. Boken består av 18 artiklar i vilka forskare med anknytning till historieämnet i bred bemärkelse diskuterar fenomen med anknytning till sina intresseområden. Boken utarbetades som ett sätt att synliggöra alla de historiker som är verksamma vid universitet från den största avdelningen med ett historiskt perspektiv i form av institutionen för samhälle kultur och identitet till de enstaka historiker som arbetar i vitt skilda ämnen som urbana studier, litteraturvetenskap och idrottsvetenskap. Boken kan laddas ner kostnadsfritt här.