Historiska seminariet i Malmö

Det Historiska seminariet i Malmö är en träffpunkt för alla som är intresserade av historia. Seminariet är tänkt att fungera som en mötesplats mellan historieforskning och historieintresserad allmänhet. Seminariet arrangeras av forskningsmiljön Historiska studier vid Malmö universitet.