En historisk blogg: Nu och för hemskt länge sedan

Välkommen till en blogg om historia: historiska berättelser, historieförmedling och historiebruk.

Bakom historiebloggen ligger samtliga forskare verksamma inom forskningsmiljön Historia och historiedidaktik vid Institutionen för Samhälle, kultur och identitet. Här hittar du aktuell historisk forskning om sociala och politiska rörelser, ungdoms- och populärkultur, religion och ritualer, kulturarv, public history, historieförmedling m.m .