Öppen föreläsning om nyttan av humaniora

Öppen föreläsning med Isak Hammar

I samhällsdebatten ifrågasätts stundtals studier i humanioras, den gren av vetenskapen som utgörs av bland annat filosofi, historia och religionsvetenskap, användbarhet på arbetsmarknaden. Ett vanligt argument är att kunskaper i humaniora och dess teoretiska karaktär har en svag möjlighet att använda på arbetsmarknaden och att studierna således gör studenterna mindre anställningsbara. Men är så verkligen fallet? 

För att dyka ner i denna frågan anordnar öppna seminariet vid historiska studier en föreläsning med historikern Isak Hammar som skrivit rapporten Humanistisk kunskap och kompetens: En rapport om alumners nytta av studier i humaniora och teologi. I rapporten undersöker Isak bland vilken nytta studenterna haft av studier i humaniora såväl på arbetsmarknaden som i privatlivet. Undersökningen visar att majoriteten av studenterna är nöjda med sina studier och att en majoritet av de som avslutat en tre- eller femårig utbildning haft en anställning som varat i minst sex månader. Sammantaget visar rapporten på en intressant kontrast till den bild som ofta målas upp av humaniora och vi ser därför framemot ett spännande samtal som äger rum på zoom den 11/10 klockan 18:15. Klicka här för att registrera dig för zoom-länken!

Omslaget till Isaks rapport som finns att läsa på Lunds Universitets hemsida

Isak Hammar disputerade i historia vid Lunds Universitet 2014 och är idag docent i historia vid Stockholms Universitet. I avhandlingen Making Enemies: The Logic of Immorality in Cicerian Oratory (2013) undersökte Hammar omoral och politik under den senromerska republiken. För närvarande forskar Hammar gränsdragningen mellan humaniora och naturvetenskap under 1800-talet.