En utmaning framåt blir att hitta en bra balans i byggandet av våra kunskapsmiljöer

Marie Öhman är sedan augusti i år ny prefekt på institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3).

Hej Marie! Hur har din första tid som prefekt varit?

Det har framför allt varit roligt! Det är alltid intressant och lite hälsosamt prövande sådär att lära känna en ny organisation med allt vad det innebär av nytt innehåll, nya rutiner, roller, akronymer osv. Och jag är mycket glad över mina nya kollegor vid K3 och fakulteten! Jag är imponerad över allt engagemang och all kreativitet som finns här och det är mycket roligt att vara tillbaka i en verksamhet med tyngdpunkt på hum/sam, efter en lång period med ansvar för lärarutbildningsfrågor.

Vilka frågor är i fokus just nu på institutionen?

K3 firar 25 år i år och visst fokus de gångna veckorna har legat på planering för att fira det. I övrigt håller vi på med programutveckling inom humaniora och har precis lämnat in en programidé till Fakultetsstyrelsen. Vi ägnar också en del uppmärksamhet åt frågan hur vi ska arbeta inom våra sammanhållna kunskapsmiljöer och hur dessa förhåller sig till pågående initiativ till centrumansökningar. Lokalfrågorna är viktiga för K3 därför håller vi också på med en översyn av hur vi kan skapa de bästa förutsättningarna för våra utbildningar som förutsätter tillgång till verkstäder och ateljéer och som har en helt annat behov av fysisk tillhörighet än många andra utbildningar. Jag som är relativt ny som ansvarig för organisationen försöker också kasta en blick över befintliga mötesformer och arbetssätt för att säkerställa att de möjliggör kollegialt inflytande och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Var är ni i arbetet med sammanhållna och gränsöverskridande kunskapsmiljöer?

K3 har en stor bredd i verksamheten och en utmaning framåt blir att hitta en bra balans för att ta tillvara den bredden och samtidigt stärka den gemensamma miljökärnan/miljöidentiteten. Den långa erfarenhet och stora kunskap som våra professorer har kommer att bli centrala i det arbetet och i nuläget pågår under deras ledning ett planeringsarbete, för att ta fram aktiviteter för nästa år som kan bidra till just detta. Vi har i verksamhetsplanen för kommande år plockat upp många av de utvecklingsmöjligheter som uttrycks i KS agenda för sammanhållna gränsöverskridande akademiska kunskapsmiljöer och skapat processer för att på kort och lång sikt ro dessa i hamn. På en övergripande strategisk nivå ser jag att vi kan systematisera den goda samverkan som finns mellan K3 och det omgivande samhället. Och jag ser att vi behöver arbeta för att på lång sikt utöka vår forskarutbildning.

Fakta:

Var bor du?
Jag har min utgångspunkt i Eskilstuna och veckopendlar till Malmö. I Malmö bor jag precis bredvid Pildammsparken.

Har du familj?
Jag det har jag: en man, två vuxna barn och två katter

Har du något fritidsintresse/hobby/dold talang e.d.

Jag reser en hel del och väljer gärna resmål efter berömda hotell och restauranger som jag vill besöka. Jag är bra på att laga desserter och kan recitera orimligt många repliker ur Sjöwall och Wahlöös serie Roman om ett brott.

Händer i december

Migration seminar: Kids in action promoting health equity in socially deprived areas
Thursday 7 December, 14:15 – 16:00
Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, or Zoom

Re-Imaginatorium 1: Samskapande Malmö 2040
Fredag 8 december, 09:00 – 16:00
Media Evolution, Stora Varvsgatan 6a

Human rights festival
Lördagen den 9 december 2023
Lund, Stadshallen

Frukostmöte om mänskliga rättigheter
Måndag 11 december, 08:30 – 10:00
Nereus, Representationsrummet, plan 3

Virtuell UNIC-konferens: Tillvägagångssätt i ‘superdiversa’ städer: religion, samhälle och kultur
Måndag 11 december, 10:00 – Tisdag 12 december, 13:30

Please note that the listed events are only a selection of all events taking place at Malmö University. Go to the full list of events and register..

Do you also want your event to appear in the calendar? Here are instructions on how to publish in the calendar.

Education at Culture and Society

Author: Maria Wiktorsson, KS vice dean for education and interim pro dean.

We are now four weeks into the term and even though temperatures are still high, I feel autumn is definitely in the air. We are now also beginning to get more stable statistics on student numbers for the year.

As Annika wrote in the last KS Fakultetsnytt, we have seen a record number of students enrolling this autumn. And according to the current prognoses it looks like the increased numbers means that we can reach, or at least come very close to reaching, our ‘target’ student numbers for the year. This is important financially, but of course our most important priority, as always, is to maintain high quality in our educations.

Overall, our programmes have done very well in the review system with external experts that is part of the quality framework for education at Malmö university. We are now nearing the end of the first cycle of this system and many of our programmes have already been evaluated. This spring, Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning at GPS was reviewed and awarded ‘high quality’. Now preparations are underway for the three programme reviews which are taking place during autumn 2023:

· Visuell kommunikation (K3)

· Political science: Global politics and societal change, Master’s programme (GPS)

· Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering (US)

We are also working with a UKÄ (the Swedish Higher Education Authority) evaluation of real estate educations that includes our programme Fastighetsförmedling. As Fastighetsförmedling was also reviewed recently as part of the Malmö university review system, it will be interesting to compare the outcome of the UKÄ evaluation with the earlier evaluation.

AI and higher education is, as you are all aware, an issue that has been intensively discussed since Open AI released a free version of ChatGPT-3 at the end of last year. The generative capacity of this and many, many other AI tools (futurepedia.io) currently lists more than 5000 different ones) will make it necessary to think differently about teaching and examination. At Malmö university, the CAKL Training Camp in August was devoted to the theme ‘Learning and AI’. (The presentations are available here). The annual Malmö university conference on educational quality (Kvalitetsforum) will have the theme ‘AI and academic integrity’. (This will take place on 23 November). The Advisory Board for Education (BU) has made AI and education a prioritized issue for the coming year. Further, university guidelines are being created to support teachers in developing examinations in this new world of generative AI, and the KS board of education (UN) is discussing how to formulate examination forms in syllabi to, for instance, allow oral forms to complement written forms. So, a lot is going on in this area right now, and more will follow.

I have written before about a suggested new framework for how we organize our first- and second-cycle educations at the faculty in order to enable increased collaboration, including around elective courses. This framework aims to support the development formulated in the ‘Agenda for coherent and boundary-crossing academic environments’ at the faculty and is now being discussed in different fora in preparation for a dean decision later this term.

All for now!

Best wishes,

Maria

Och så var det juni och nästan midsommar…

Och jag sitter på Pågatåget från Simrishamn (flyttade hit från Stockholm i februari – stortrivs) och funderar på vad vi sysslat med under våren och mina första månader som dekan. Vi på KS har bland annat

  • Färdigställt och fastställt KS Agenda för sammanhållna och gränsöverskridande miljöer, vilket innebär att vi har både en karta över vad KS erbjuder i dag, en målbild för vad vi vill vara om några år och en färdplan för hur vi ska ta oss dit. Det är inspirerande att ta del av allt vi gör på KS. Läs och var stolt! (Agendan är lämnad till engelsk översättning och så fort vi får in den sprider vi även den engelska versionen.)
  • Rekryterat en ny prodekan och satt igång rekryteringsprocessen av ny prefekt för Urbana studier. Annons ska enligt plan gå ut ”runt” midsommar och deadline för att söka tjänsten blir förmodligen sista augusti. Sök och/eller uppmuntra andra att söka – sprid informationen!
  • Tagit fram och fastställt åtgärdsplan för uppföljning av utvärdering av forskarutbildning. Och i höst blir det också omtag kring hur vi arbetar med våra olika forskarutbildningsprocesser för att skapa ökad tydlighet och mindre frustration i beredning och hantering. Att vi har en forskarutbildning av hög kvalitet fick vi konstaterat i utvärderingen, men nu ska vi ta nästa steg i utvecklingen. Glädjande nog fick jag rapporter från doktoranderna att det gemensamma skrivinternatet för KS doktorander i veckan varit en succé – 10 av 10 poäng. Bra jobbat alla ni som ordnat!

Vår fakultet och Malmö universitet har många viktiga funktioner genom det vi utbildar i och forskar kring. Men vi ska också komma ihåg att en av våra viktigaste roller i vår apokalyptiska samtid är att visa på betydelsen av vetenskaplig kunskap och vår – och studenternas – förmåga att både självständigt och tillsammans ta oss an och utforska och hantera komplexa och svåra utmaningar systematiskt och metodiskt. När vi i höst firar att vi varit universitet i 5 år, lärosäte i 25 och odontologi i 75, kommer detta att synas i programmet bland annat på högtidsveckan och genom våra nya professorer (Stort grattis till KS nyaste professor Kristin Järvstad) och doktorer, men också på vår gemensamma KS-dag och i evenemang vi är med och arrangerar som tar sig an frågor som förbjuden kultur, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och akademisk frihet.

Slutligen vill jag också rikta ett stort och extra varmt tack till prodekan Magnus Nilsson som nu i höst lämnar sitt uppdrag och som bidragit stort under de år han varit verksam i sin roll. Magnus Nilsson har under sina år som prodekan varit med om att ta KS från högskola till universitet med allt vad det innebär: ευχαριστώ!

Hoppas ni alla nu får vilsamma dagar. Vi ses igen i augusti!

Foto: Christel Brost

Gemensamma strukturer ger bättre möjligheter för gränsöverskridande samverkan

Författare: Maria Wiktorsson, KS Vicedekan/Universitetslektor

I förra KS fakultetsnytt fick vi positiva nyheter om uppåtgående söksiffror till höstens ansökningsomgång. Det är väldigt trevligt att se att vi har flera utbildningar representerade bland de mest välsökta på Malmö universitet, både program, campuskurser och distanskurser.


Just det faktum att KS har ett diversifierat utbud av kurser och program, utbildningar på engelska och svenska, utbildningar på campus, distans och i hybridformat gör att vi har ett bra utgångsläge när det gäller att hantera framtida förändringar vad gäller t.ex. sökmönster. Men samtidigt är det, som Magnus skriver, viktigt att vi fortsätter att utveckla och konsolidera vårt utbildningsutbud inom ramen för arbetet med våra sammanhållna och gränsöverskridande kunskapsmiljöer.

En del av det framåtsyftande arbetet handlar om att utveckla gemensamma former för våra utbildningars struktur. Med likartade strukturer underlättas samarbeten kring gemensamma kurser av olika slag, t.ex. kurser på avancerad nivå som relaterar till pågående gränsöverskridande forskning. Likartade strukturer ger också bättre möjligheter att samverka kring fristående och valbara kurser för att kunna utveckla fler kurser att erbjuda som valbara kurser både inom kandidat- och masterprogram, men även för att fortsatt kunna utveckla och erbjuda ett diversifierat utbud och möta en efterfrågan på kurser för yrkesverksamma eller för bildning och livslångt lärande mer generellt.

Annat på gång inom utbildning:

Utbildningsnämnden har gjort sin årliga bedömning och rangordning av sökande till Malmö University Master Scholarship (MUMS), dvs. de stipendier som finns för avgiftsskyldiga studenter som antagits till utbildningar på avancerad nivå. Av 106 ansökningar föreslogs sex studenter erbjudas stipendier inom ramen för de 920 000kr som KS har tilldelats för ändamålet. Det är många underlag att läsa och bedöma men samtidigt ger arbetet väldigt intressanta inblickar i den bredd av erfarenheter, förväntningar och framtidsplaner som våra sökande internationella studenter har. Och det är tydligt att vi når ut brett internationellt med våra utbildningar.

Arbetet med den första cykeln av de egeninitierade externa granskningarna löper vidare. Vi är nu inne i det nästsista av cykelns sex år och många av våra utbildningar är redan granskade med gott resultat. Under våren granskas Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning på GPS och det är snart dags för dialogmöte med de externa bedömarna. Till hösten har vi tre granskningar på gång: Political science: Global politics and societal change (GPS), Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering (US) och Visuell kommunikation (K3). Processen med dessa är initierad och externa bedömare är under utseende.

Slutligen kan jag meddela att det pedagogiska meriteringssystem för lärare som jag har skrivit om tidigare nu är på gång. Rektor förväntas ta beslut före sommaren, så håll ögonen på universitetets nyhetsbrev för mer information efter att beslut är taget.

Antalet ansökningar vänder uppåt – växande intresse för fristående kurser

Som många av er säkert sett i universitetets nyhetsbrev, på hemsidan eller i nyhetsmedia, har antalet ansökningar till höstens utbildningar ökat. Ökningen är rent av större vid Malmö universitet än vid något av de andra bland landets tio största lärosäten. Glädjande nog är ökningen också kraftig vid just Fakulteten för kultur och samhälle.

I fjor minskade ansökningarna, vilket gjorde många av oss litet oroliga. Utan studenter blir det ju svårt att klara utbildningsuppdraget, och om vi misslyckas med det kommer de ekonomiska konsekvenserna att bli allvarliga.

Men nu vänder siffrorna alltså uppåt, särskilt vad gäller så kallade ”prio 1-ansökningar” (dvs förstahandsval). Där överträffar vi rent av den tidigare toppnoteringen från 2021 på 6.724. Denna gång är det nämligen hela 6917 sökande som valt någon av våra utbildningar i första hand.

Värt att notera är att vi har många populära fristående kurser. Fem av de tio mest sökta campusbaserade kurserna vid Mau finns på KS, liksom fem av de tio populäraste distanskurserna.

Över huvud taget ser vi ett växande intresse för fristående kurser. Det är också tydligt att allt fler föredrar att studera på distans. I flera fall kan vi också konstatera att kurser som tidigare haft problem med söktrycket blivit betydligt populärare när de bytt form – exempelvis genom att omvandlas från campuskurs till distanskurs.

Vi kan alltså konstatera att det arbete vi lagt ner på att utveckla ett utbildningsutbud som präglas av mångfald vad gäller undervisningsformer (campus/distans, fristående kurs/program, svenska/engelska etc.) har varit lyckat. Nu är det viktigt att vi fortsätter på den inslagna vägen. Exempelvis kan våra idéer om den framtida utvecklingen av utbildningsutbudet nog göras ännu tydligare i den agenda för sammanhållna och gränsöverskridande miljöer vi just nu håller på att färdigställa. Vi vill ju gärna att dessa miljöer ska vara hållbara och dynamiska, då krävs det mångfald och flexibiliet.

What’s up?

Nu är vi tillbaka igen efter en lång påskledighet med sol – det var välbehövligt! Hoppas ni alla haft möjlighet att ta en promenad, läsa en bok, äta något gott. Själv känner jag mig alltid rätt trög efter att ha varit helt ledig några dagar, så nu håller jag som bäst på att starta igång arbetshjärnan igen. En koll på kalendern ingår i detta: vad har vi gjort och vad ligger framför oss?

En bild av en staty i Västra Hamnen, universitetsbyggnaden Orkanen syns i bakgrunden.
Foto: Annika Olsson.

Halvvägs in i terminen innebär att vi haft alla kvalitetsdialoger med institutionerna (mycket bra framåtsyftande samtal) och att vi förbereder oss för KS dialog med universitetsledningen. Det pågår väldigt mycket strategiskt arbete på alla institutioner, inte minst i relation till kunskapsmiljöerna: nya kurser; flera rekryteringar på gång; nya doktorander på ingång, massor av ansökningar. Full fart på ett positivt vis. Nu har också Mona Lilja börjat sitt uppdrag som prefekt vid GPS 1 april – välkommen Mona och tack Gunnhildur Magnusdottir för ett bra jobb som tf prefekt!

Vi är också mitt i processen med att rekrytera ny prodekan efter Magnus Nilsson, som fick ett stort bidrag från VR för att bygga miljö och ska ägna sig mer åt forskning från och med i höst.  Vi har nu intervjuer med tre kandidater, och händer ingenting oförutsett hoppas vi vara helt färdiga med processen i början av maj.

Ett annat arbete vi är mitt i är en uppföljning av fjolårets utvärdering av forskarutbildningarna (alla utom ett ämne) vid KS. Utvärderingen, som generellt var positiv, konstaterade bland annat att vår organisering av forskarutbildningen behövde ses över för att bli tydligare (beslutsvägar och processer upplevdes som något snåriga och otydliga) och mer resurseffektiv. Som ett led i detta arbete fick professor Malin Ideland (LS), med stor erfarenhet av och kunskap kring forskarutbildning, i uppdrag att se över just rutiner och processer. Hennes rapport har precis landat i mailkorgen (och diariet: LED 2023/151) och innebär att vi nu ska analysera hennes slutsatser och fundera över hur vi går vidare. (Det kommer också en åtgärdsplan som tar fasta på andra slutsatser i utvärderingen.)

Nästa vecka ska jag, prefekt Kerstin Sandell och Helene Waldeck på nationellt dekanmöte för samhällsvetenskapliga fakulteter i Uppsala. Temat är forskning, samverkan och finansiering. Medverkar gör bland annat representanter från flera forskningsfinansiärer och även statssekreterare Maria Nilsson. Vi ser till att ni får information när vi varit där. Detta är ju extremt viktiga frågor för oss att bevaka.

2023 är ju också stora jubileumsåret: Malmö Universitet 25 år, K3 25 år och US och GPS 15 år!

Vi firar hela året, men extra mycket:

  • 31 augusti 2023: 15.00-18.00. Save the date och gör firandet till en del av undervisningen!
  • Måndag 9 oktober är KS-dag i högtidsveckan då våra nya professorer av olika slag kommer att hålla föreläsningar för både kollegor och studenter, och fredagen 13 oktober samlas vi till årshögtid för att fira alla Malmö Universitets nya doktorer och professorer tillsammans
  • 8 november är vår första gemensamma KS-dag om våra gemensamma kunskapsmiljöer. Mer information följer, men detta är ett viktigt steg i vårt arbete att synliggöra oss själva för varandra! Så boka in dagen – den kommer att bli både spännande och mycket viktig för oss (jag vet att några redan har annat inbokat, men vi ska se om vi kan hitta en lösning).

Vi behöver stärka samspelet mellan forskning och utbildning

Att Malmö högskola blivit Malmö universitet har förändrat förutsättningarna för vår forskning. Exempelvis har vårt basanslag från staten ökat rejält. Därför behöver vi hitta nya sätt att organisera forskningsverksamheten.

Foto: Håkan Röjder

När vi fortfarande var en högskola var det många som ville lyfta ut forskningen från institutionerna, för att den inte skulle ”drunkna” i en verksamhet som främst var inriktad på grundutbildning. Det fanns rent av idéer om att all forskning skulle utföras i centra, och att institutionerna enbart skulle fokusera på att bedriva utbildning.

Att forskningen nu utgör en större del av vår verksamhet – både på grund av det ökade statsanslaget och för att vi blivit bättre på att få extern finansiering – innebär dock att de idéerna är överspelade. Istället kan och bör vi fokusera på att stärka samspelet mellan forskning och utbildning. Detta är också en central uppgift i arbetet med att ta fram en färdplan för sammanhållna och gränsöverskridande akademiska kunskapsmiljöer som just nu pågår vid fakulteten.

Dock handlar det inte om något totalt paradigmskifte. Vi kommer även framöver att behöva ha särskilda organisationer för forskning. Det kan bland annat handla om att skapa plattformar för sådant som är utspritt över hela lärosätet, eller om att göra riktade satsningar mot forskning som ännu inte är särskilt välutvecklad men som har stor potential att utvecklas.

Emellertid är det viktigt att vi hittar bra former för detta. Därför förs det just nu diskussioner i många olika fora – inklusive universitetets Forum för forskning och forskarutbildning (FFN) – om hur vi på bästa sätt ska organisera vår forskning. Ett resultat av dem är ett förslag att fakulteter och institutioner ska kunna skapa skräddarsydda ”forskargrupper” med olika livslängd, olika stor finansiering, olika mål, olika modeller för utvärdering etc.

Detta förslag kommer att vara väldigt viktigt för oss på KS när vi framöver ska hitta bättre former både för de grupperingar som tidigare varit ”plattformar” (Medea, Collaborative Future-Making, Rethinking Democracy och RUCARR) och för de olika konstellationer som börjat växa fram på senare tid (exempelvis Malmö University Comics Hub).

Det pågår också en diskussion om universitetets forskningscentra. Hur många sådana är det exempelvis rimligt att ett universitet av vår storlek ska ha? Vilka typer av verksamheter är bäst betjänta av att organiseras i den formen? Ska alla centra fungera på samma sätt? Vilket är det enklast och bästa sättet för utvärdering? Hur skapar man rotation bland våra centra?

Det ska bli spännande att se var dessa diskussioner landar. Det ska också bli spännande att se om vi på KS får några nya centra framöver, antingen i samband med att forskningsprogrammen utvärderas och eventuellt ”uppgraderas” eller om det kanske blir möjligt att föreslå helt nya centra…

Oavsett vad som händer på den fronten är det emellertid viktigt att vi ser till att inte skapa organisatoriska gränser mellan utbildning och forskning, eller mellan olika forskningsmiljöer. Våra akademiska miljöer ska ju vara både sammanhållna (vilket bland annat innebär att forskning och utbildning ska hänga samman) och gränsöverskridande (vilket till exempel bör förstås som att det ska vara lätt att samarbeta mellan olika delar av organisationen).

En annan sak som fått stor uppmärksamhet i BFF på senare tid är frågan om forskningsledarskap. I en utredning som snart är klar föreslås exempelvis att vi istället för att se det som en särskild roll bör fokusera på att forskningsledarskap utövas inom ramen för många olika roller, uppdrag och befattningar. Såväl rektor och centrumföreståndare som professorer, projektledare, enhetschefer och många, många andra utövar forskningsledarkap av olika slag.

För att stärka och utveckla detta ledarskap kommer BFF att bjuda in till olika aktiviteter, exempelvis workshops och seminarier. Hålla gärna ögonen öppna. För hur viktigt det än är att vi organiserar forskningen på ett ändamålsenligt sätt är det ännu viktigare att vi utvecklar en god forskningskultur. Och att diskutera vad vi menar med gott forskningsledarskap kan nog vara ett bra steg i den riktningen.

På gång på fakulteten

Så är då den akademiska högtidsveckan avklarad. För mig innehöll den bland annat mitt första framträdande i talar, vilket var mycket intressant. Min starkaste upplevelse var emellertid promoveringen av fakultetens hedersdoktor Mariia Tyschenko – den kommer jag aldrig att glömma.

Hedersdoktor Mariia Tyshchenko, Fakulteten för kultur och samhälle.

Just nu pågår ett intensivt arbete för att göra budgetar för de kommande åren. Tydligen är det litet komplicerat att få fram alla siffror som behövs och jag har flera gånger hört prefekter och andra muttra irriterat över att budgetprocessen är litet seg.

Dessbättre finns det dock saker att glädja sig över i de siffror vi fått fram. Inte minst tycks det som att prognosen för vårt ekonomiska resultat är betydligt bättre än vad vi budgeterat och att vi kan göra överskott inom såväl undervisning som forskning. Dessutom har vi ökat omsättningen inom forskningen med hela 18%.

Men riktigt allt är inte frid och fröjd. I förra veckan hade jag ekonomidialog med rektor. Hennes budskap var tydligt: lärosätet lyckas inte utbilda tillräckligt många studenter, och den utvecklingen måste omgående vändas. På vår fakultet handlar det om en ”underproduktion” på 3,4%.

Att det blivit såhär har flera anledningar. På vissa utbildningar är söktrycket för lågt. På andra dyker de antagna studenterna inte upp. På ytterligare andra hoppar studenterna av.

Om vi inte lyckas vända utvecklingen riskerar vi att få ett minskat utbildningsuppdrag, vilket innebär att vi inte kan ge alla de program och kurser vi ger idag. Det är något vi måste göra allt vi kan för att undvika.

En sak vi bör göra är att se till att vi har ett flexibelt utbildningsutbud. Exempelvis behöver vi ha kurser som vi kan starta med relativt kort varsel om vi märker att vi snabbt måste öka antalet studenter. Självklart måste vi också göra vad vi kan för att attrahera studenter som verkligen vill gå våra utbildningar och se till att vi ger våra studenter goda möjligheter att genomföra sina studier på ett framgångsrikt sätt.

På senare tid har vi fokuserat oerhört mycket på att utveckla vår forskning. Nu är det nog tid att ägna litet mer uppmärksamhet åt våra utbildningar, som trots allt utgör den största delen av vår verksamhet.

På gång inom utbildning

Med tilltagande höstvindar och regnväder är det väl dags att inse att sommaren är över för det här året. Tur att den mörka delen av året är full av intressanta arbetsuppgifter och möjligheter att träffa både studenter och medarbetare tredimensionellt igen.

Författare: Maria Wiktorsson, KS Vicedekan/Universitetslektor

Samtliga institutioner på KS har under de senaste åren arbetat med översyn och konsolidering av utbildningsutbudet på olika sätt. Under vårens kvalitetsdialoger (2022) framkom ett behov av gemensamt arbete inom fakulteten för att stödja den pågående utvecklingen. Bland annat ska fakulteten samarbeta kring utbudet av valbara kurser och tydligare synliggöra de kurser vi erbjuder, och vi påbörjar detta arbete under hösten. Också kopplat till rektorsuppdraget om sammanhållna och gränsöverskridande kunskapsmiljöer finns det fortsatt arbete att göra avseende översyn och utveckling av utbildningsutbudet. En tydligt utpekad del gäller utveckling av kurser på engelska inom svenska utbildningsprogram för att öka möjligheterna till utbyte både internationellt och på hemmaplan, och vi har redan pågående utveckling inom detta område.

Beredningen för utbildning har satt sina prioriteringar för 2022/23 och kommer bl.a. att fortsätta arbetet med att vidareutveckla studentinflytandet vid Malmö universitet. Studenters engagemang och delaktighet i utvärdering och utveckling av utbildningar bidrar med perspektiv och erfarenheter som är nödvändiga för fortsatt kvalitetsutveckling av både utbildningar och lärandemiljön som helhet. Mycket dialog kring utbildningsnära kvalitetsutveckling sker i våra kurs- och programråd. De semi-formella studentrepresentanter som utses att representera sina respektive studentgrupper har därmed en väldigt viktig roll att fylla. I syfte att uppmuntra deras engagemang och främja deras arbete bjuder fakulteten in representanterna till ett välkomst- och informationsmöte på måndag 10 oktober. Vi kommer att informera om olika former för studentinflytande, samt ge möjlighet till erfarenhetsutbyte kring att verka som representant. Studentkåren Malmö kommer också att delta för att prata om det formella studentinflytandet i beslutande nämnder och andra organ.

Arbetet med externa granskningar av våra utbildningar går också vidare. Vi har kommit mer än halvvägs i den utvärderingscykel som varar mellan 2019–2024. Av de 27 program på grundläggande och avancerad nivå som ska granskas har vi nu genomfört 17 granskningar. En granskning innebär såklart mycket arbete, framförallt för de som arbetar med att ta fram olika underlag och skriva självvärderingar, men vi har sett att processen också är kvalitetsdrivande. Olika utvecklingsaspekter identifieras ofta redan under arbetet med självvärderingarna, och i dialogmötena med de externa granskarna ges möjlighet till fördjupad och konstruktiv diskussion kring dessa aspekter. De två senaste utbildningsprogrammen som granskades var Fastighetsförmedling och Fastighetsföretagande på Urbana studier. Båda programmen fick omdömet hög kvalitet. Utvecklingsaspekter som identifierades handlade bl.a. om att uppdatera kursplaner med avseende på hållbarhet och digitalisering. Under hösten 2022 ska ytterligare ett program från Urbana studier granskas, nämligen magisterprogrammet Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering. Externa sakkunniga utsågs i våras av Fakultetsstyrelsen och arbetet med granskningen löper nu vidare under hösten.

I Utbildningsnämnden har vi precis fått lite byte av ledamöter. Mandatperioden löpte ut 30 september 2022 och då lämnade Ann-Charlotte Lyvall (US), Anders Wigerfelt-Svensson (GPS) och Victor Lundberg (GPS) sina uppdrag. Stort tack för ert gedigna arbete inom nämnden! Nu välkomnar vi en ny sammansättning av ledamöter utsedda av institutionerna, fakultetsstyrelsen och studentkåren. UN:s sammansättning från 1 oktober är:

Ledamöter utsedda av institutionerna:

Åsa Harvard Maare (K3), Désirée Nilsson (US), Christian Fernandez (GPS)

Ledamöter utsedda av fakultetsstyrelsen:

Tina-Marie Whitman (K3), Jonas Lundsten (US), Fredrik Lindström (GPS).

Från studentkåren har vi hittills på plats en av två ledamöter:

Bouchra Chahbar (Student på Transport Management, US)

Hör gärna av er om det är något jag skriver om som ni vi veta mer om. Eller om det är något ni saknar när det gäller utbildningsfrågor.

Maria Wiktorsson

På gång på fakulteten

Så har då ännu en termin dragit igång, och även om det väl är för tidigt att blåsa faran över vad gäller covid så gläds jag åt att åter se studentmyller i våra lokaler och åt att träffa fler och fler kollegor i Niagara och Orkanen.

Som vanligt händer det mycket på KS. Rebecka Lettevall har lämnat uppdraget som dekan och Annika Olsson har utsetts att efterträda henne 1 januari (under mellantiden håller jag ställningarna som tillförordnad dekan). Rekryteringen av Annikas efterträdare som prefekt på K3 har inletts, och arbetet med att hitta en ny prefekt på GPS – som letts av Magnus Ericson i snart nio år! – är på väg att slutföras.

Samtidigt jobbar många av oss för fullt med sådant som rektorsuppdraget att organisera verksamheten i sammanhållna, gränsöverskridande och internationella akademiska kunskapsmiljöer, att förbereda den akademiska högtidsveckan (17–21 oktober), där vi bland annat ska installera vår hedersdoktor Mariia Tyschenko och att utvärdera och utveckla forskarutbildningarna… Och så ska vi ju ha en julfest 15 december!

Fakultetens ledningsgrupp – som utgörs av prefekterna, kanslichefen, kvalitetskoordinatorn, vicedekanerna och dekan – har varit på ett tredagarsinternat i Bochum i Tyskland (egentligen tillbringade vi en och en halv dag på tåg och en och en halv dag på plats…). Där träffade vi bland annat representanter för Ruhr-Universität, som ingår i universitetsalliansen UNIC, där Malmö universitet just blivit medlem, och som verkar erbjuda goda möjligheter till samarbete inom såväl forskning som undervisning och samverkan. Vi diskuterade också en rad frågor av strategisk betydelse. Bland annat kom vi fram till att det kan finnas en poäng i att beskriva institutionernas interna organisation mer likartat, för att skapa ökad tydlighet kring hur det kollegiala inflytandet är tänkt att fungera. Vi kom också överens om att försöka skapa några riktlinjer för hur vi ska kunna arbeta smartare. Exempelvis borde vi nog undvika att lägga möten på vissa tider och tänka igenom hur vi kommunicerar via mejl.

Kommunikationen via just detta nyhetsbrev verkar många dock uppleva som positiv. Hör gärna av er om det är något särskilt ni tycker att vi behöver informera om.

Magnus Nilsson. Ställföreträdande dekan vid Fakulteten för kultur och samhälle.


Aktuellt på KS